Bronz Malzemesi Nedir?

926 kişi okudu

Bronz diye adlandırılan malzeme; bakırın çinko, kalay, kurşun, alüminyum, nikel gibi elementlerle karışımlarından oluşan malzemelerin tümüne verilen isimdir.

Bu malzemeler genelde burç, redüktör dişlisi, kızak, levha, ark ocağı tüyerleri, vana pompa ve gemicilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Savurma döküm boru, levha, dolu çubuk, kum döküm parça olarak dökümü yapılmaktadır.

Yukardaki yöntemlerin en zor olanı, kuma döküm yöntemiyle parça imalatıdır. Yaş kum diye adlandırılan bentonitli kum ile ya da reçineli kumla kalıplanarak ya da hassas döküm yöntemleriyle dökümü yapılabilir.

Bu döküm yönteminde önemli olan iki unsur yolluk sistemi ve kalıbın rutubet durumudur. Diğer en önemli husus sıvı metalin elde edilmesidir.

Sıvı metal eldesi sırasında oluşan yanık yağı, elektrik ocakları ile elde etmek bir avantaj olmaktadır. Bu sayede sıvı metalin gaz alması minimize edilir. Ancak günümüzde döküm sektöründe kullanılan indüksiyon ocakları ile sıvı metal eldesinde bu duruma çok dikkat edilmelidir.İndüksiyon ocağı ile sıvı metal eldesinde örtü malzemesi mutlaka kullanılmalıdır. Böylece sıvı metalin hava ile teması minimize edilir. Ayrıca hurda ve alaşım elementleri bir kütüğün eritilmesi gibi devamlı (sürekli)yapılmalı, gaz giderici malzemeler kesinlikle kullanılmalıdır. Bu safhalarda kesinlikle ocak enerjisi ayarlanarak (kısılıp yükseltilmesi) yapılmalıdır.

Dökümden hemen önce mutlaka dökülebilirliği arttırıcı malzemeler kullanılmalıdır.

Özellikle vana, pompa ve gemicilik sektöründe kullanılan parça dökümleri daha sonra basınç testlerine tabi tutulmaktadır. Bu sebeple döküm kalitesine çok dikkat edilmelidir.

Yukarıda anlatılanlar ve tavsiyelerde kullanılan malzemeler ve oranları; tamamen dökümhane şartları, dökülecek parçanın ve kalıplama yöntemi ile ilgili pratiklere göre belirlenir.Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »