Brinell Sertlik ‘te Kullanılan Ölçüler Nelerdir?

383 kişi okudu

Brinell Sertlik‘te Kullanılan Kuvvet ve Bilye Çapları Nelerdir?

Bu sertlik çelikler içindir. Yumuşak malzemeler için Kuvvet/Bilye çapı² oranı 1’e kadar inen düşük kuvvetler uygulanabilir.

Kuvvet ve bilye çapı seçiminde göz önünde bulundurulacak noktalar:

1)Genellikle aynı kuvvetle aynı bilye çapına uygulanan sertlik değerleri birbiri ile karşılaştırılmalıdır.

2)Farklı kuvvet ve bilye çapı ile ölçülen sertlik değerlerinin birbiriyle karşılaştırılması ve buna göre değerlendirme yapılması, yanlış sonuçlara götürür.

3)Oluşan izin çapı

d=(0,25-0,60)D
d≤0,375 D

olmalıdır.

4)Uygulanan kuvvet yüzeyin arkasına kadar geçecek izi oluşturmamalıdır. O yüzden iz derinliği yüzey cidar kalınlığının % 10 undan daha küçük olmalıdır. Yani iz; malzemenin arkasına geçmemelidir.

5)İz merkezi ile malzeme kenarı veya komşu izin kenarı arasında en az 2,5 d mesafe olmalıdır.

6) 1” çapından daha küçük borular,10 mm. bilye ya da benzeri eğri yüzeylerde ölçü yapılmaz.

7)20 kez büyüten bir mikroskopla, iz çapı 0,05 hata ile okunmalıdır. Bu sertlikte 5BS lik ölçü hatası demektir ki iz çapı birbirine dik iki doğrultuda ölçülerek ortalaması alınır.


Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »