Besleyici Malzemeleri Hakkındaki Gelişmeler

310 kişi okudu

Besleyici malzemeleri ile ilgili işlevsellikleri ve performansları için sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Besleyici malzemeler hakkındaki bu iyileştirme ve geliştirmeler sadece prosese bağlı değildir. Dökümcüler tarafından kullanılan bu sarf malzemelerin yani besleyici malzemeleri ve kullanımı döküm kalitesini ve performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda bu besleyici malzemeleri ve kullanımı ile tüm maliyetler güvenli ve etkin bir şekilde azaltılmış olmaktadır.

Besleyici dizaynında yapılan son gelişmeler, pek çok yararın bir araya toplandığı tek bir ürüne dönüştürülerek yeni bir besleyici oluşturmuştur. Bu sayede dökümcüler, sadece döküm parça üzerinde besleyici boynunun parça ile temas ettiği bölgede oluşan izden kurtulmuş olmayacak aynı zamanda da kullanıldıkları besleyicilerin ağırlıkları da azalacaktır.

Besleyici dizaynı için yapılan son değişiklikler, birçok faydanın bir araya getirildiği tek bir ürüne dönüşerek yeni nesil bir besleyici oluşturmuştur.

Günümüzün yeni nesil mini besleyici gömlekleri, besleme performansının arttırılmasıyla döküm parça verimliliklerini arttırmakta ve aynı kalıpta daha fazla parça üretimine olanak sağlamaktadır.

Günümüzde dökümhanelerde kullanılan bütün mini besleyiciler fiber vb. gibi kansorejen maddeler içermez. LDASC gömleklerde olduğu gibi mini besleyiciler de Flor olmadan imal edilmektedir. Besleyicilerde Flor kullanılmaması; kalıplama kumunda biriken Florun miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Önceleri büyük LDASC besleyiciler için kullanılan Flor ihtiva etmeyen teknoloji daha küçük ve daha verimli mini-besleyicilere de uygulanmaya başlamıştır.

Florsuz ekzotermik besleyici formülasyonları dökümhanelerin üretkenliğini de arttırmaktadır. Kalıplama kumunda az miktarlarda Flor olması yüzey hatalarının meydana gelme olasılığını bertaraf eder ve parçaların yüzey kalitesini arttırır.

Florsuz mini besleyiciler, ayrıca sfero parçalarda besleyici boynu etrafındaki grafit bozulmalarının azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca daha düşük ağırlık, hassas ölçüler ve azaltılmış çevresel etkiler gibi ek bazı yararlar elde edilmesini sağlar.

Flor, döküm kumunun atılmasında da sorun meydana getirmektedir. Florsuz besleyicilerin kullanımı ile, atılacak kalıp kumu içerisindeki Flor miktarı da az olduğundan, kumun atık sahasına atılması daha kolay ve maliyetsiz olacaktır.

Sonuç olarak, Florsuz besleyicilerin kullanımı dökümhaneler için ekonomik avantajları ile birlikte sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi korumak için son derece doğru bir adımdır.Yazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »