Yazarlar

Ülkemiz rotasını her alanda hızlı bir şekilde üretime çevirmiştir.Özellikle savunma sanayi sektöründe dışa bağımlılık oranımız yüzde 32’ye kadar düşmüştür. Ancak bu alandaki sistematik döngü gelişirken acaba yan sanayi ürün mamulleri ve hammadde stoklarımızdaki son durum nedir?Sanayide üretim stratejisi ne olmalıdır? Bir ülkenin ne kadar güçlü ve ne kadar gelişmiş olduğunu belirlemek için o ülkenin üretim kapasitesine ve metalurji alanındaki ilerleme seviyesine bakmak gerekir. Metalurji Sektörü Metalurji sektörünü sadece ağır sanayi ve döküm teknoloji olarak sınırlandırmamak gerekir. Örneğin;Almanya metalurji ve ileri teknoloji malzemeler alanında bir araştırma enstitüsü kurdu .Ruslar ise daha büyük yatırımlar için kredi faizlerinin düşürüp bu alanda bütün teşviklerin…

Gelin hep beraber bir düşünelim. Acaba rekabet gücünü arttıran şey; Para mıdır ? Teknoloji midir ? Sanayi ve üretim kapasitesi midir? Siyasi güç müdür? Cevabınız ne oldu? Öncelikle “Rekabet Gücü Nasıl Arttırılır?”sorusunun cevabını doğru belirlememiz gerekiyor. Gelişen global dünya düzenindeki en büyük faktör üretken bir teknoloji ile entegre olmuş bir sanayi proses sistemidir. Dolayısı ile bunun getirisi olarak da çok güçlü bir ekonomik gelir sistemidir. Bu faktör güçlü olunca otomatik olarak diğer sistemler bir ekosistem döngüsü gibi ilerleyip devam eder. Artık yeni dünya düzeninde karşımızda çok hızla ilerleyen ve her alana sahip olma amacı güden bir teknoloji var. Bu teknoloji…

Katma değeri yüksek ürünler denince akla hammadde ürünlerinin işlenmesi sonucu endüstriye daha çok gelir elde edecek şekilde kazandırılması gelir. Hammadde alışverişi kalkınmada sac ayağının en önemli halkasını oluşturmaktadır. Eğer hammaddeyi ülkemizde kendi bünyemizle işleyip sanayinin ihtiyacı olan parça haline getirirsek hem yerli üretimde ciddi manada yol alırız hem de yan sanayi ürün de kategorileşir hale geliriz. Üstelik montajcılığa da yüksek oranda son vermiş oluruz. İzlenimlerim sanayicilerimiz ile teknik elemanlar arasında büyük iletişim kopuklukları olduğu yönünde. Sanayicilerimiz yatırım konusunda çekimser davranıyorlar. Artık ithal ürünler ihraç ürünlere göre daha çok tercih edilir hale geliyor. Bu nedenle “kalkınma hızı vasabi hızın üstüne biraz…

Her insanın bir “kırmızı çizgisi” vardır! Benim kırmızı çizgim ise “sanayidir”! Sanayideki asıl amacım, yerli üretimin Türkiye üretim grafiğinde büyük bir dilimi kaplamasını sağlamaktır. Sanayimiz günden güne büyümektedir. Kullanılan enerji, su miktarı ve arz-talep eğrisi de bunu kanıtlamaktadır. Sormamız gereken soru şudur “İhraç yerli üretimin ürün tablosu nasıl olmalıdır?” Elbette ihracat ülke ekonomisinde ve kalkınmada büyük rol oynamaktadır. Fakat sanayi de objektif bir stratejik yön eylem tablosu oluşturduğumda; yerli üretimde geri olduğumuzu ve sanayide birçok sıkıntımızın olduğunu fark ettim. Bir milli seferberlik ilan edilmeli ve gerekli istişareler yapılıp, bu eksiklikler üzerine AR-GE çalışmaları yürütülmelidir. Ürün yelpazeniz ne kadar genişse ve…

Translate »