Yüzey Boşlukları Nasıl Önlenir?

Yüzey boşlukları önleme yöntemlerinden en etkilisi deoksidasyondur.

Yüzey Boşlukları“nı Önlemek İçin:

Yeterli DEOKSİDASYON yapılmalıdır. Sürekli ve iyi bir DEOKSİDASYON verimi elde etmek için:

1)Alüminyumun tamamen çeliğin içinde kaldığından ve cürufla temas etmediğinden emin olmak gerekmektedir.

2)%0,1 normal alüminyum ilavesi potanın 1/3’i dolduktan sonra yapılmalıdır.

3)Alüminyum sıvı çelikte oksitlenerek kaybolur. Bu nedenle sıvı potalarda çok uzun zaman tutulmamalı, çelik
sık sık daha küçük potalara transfer edilmemeli, yüksek sıcaklıklara çıkartılmamalı ve kalıplara yavaş dökülmemelidir.

4)Alüminyum testleri; verimin sürekliliğinin sağlanması, ilave metodun kontrolü ve ilavenin ağırlığını kontrol etme işlemleri düzenli olarak yapılmalıdır.

About Author

Leave A Reply

Translate »