Yolluk Oranı Nasıl Hesaplanır?

Yolluk Oranı ~ Giriş Oranı

Dik Yolluk Kesit Alanı: Yatay Yolluk Toplam Kesit Alanı: Meme Toplam Kesit Alanı

Yolluk kesit alanları ve meme kesit alanı arasında belirtilen sıraya göre bir oran vardır.

Dökme demir ve çelik dökümde sırası ile dik yolluk, yatay yolluk ve meme kesit alanları küçülerek gider.

Yolluk oranlarının nasıl seçileceği konusu, doğrudan doğruya dökme hızına bağlıdır.

Birçok araştırmacı raporlarına göre aşağıdaki oranlar tespit edilmiştir.
Çabuk Döküm Yolluk Oranları = 1,0: 2,0: 4,0
Vasat Döküm Yolluk Oranları = 1,0: 0,9: 0,8
Yavaş Döküm Yolluk Oranları = 1,0: 0,7: 0,5

Üstten giriş ve alttan kademeli girişler, çok küçük farklı tasarımlarla yapılır.

About Author

Leave A Reply

Translate »