Vizyonumuz

İmalat sanayinin en önemli konumlarından biri  döküm sektörüdür.  Döküm Teknikleri metallere en yüksek katma değeri sağlayan bir üretim metodu olarak ön plana çıkmaktadır.  Ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında döküm teknolojileri anahtar rolü sağladığı için, DökümTEK olarak da en temel vizyonumuz döküm sektörüne hizmet etmektir.

Dünya Dökümcüler Birliği   2017 verilerine göre   demir, çelik ve demir dışı metaller olmak üzere dünyada döküm üretimi toplamda 109,863,577 mt(metric tons) dur.

Üretim miktarlarına göre dünya döküm üretimi

 • Çin 49,400,000 mt ile  birinci sırada,
 • Hindistan 12,055,100 mt ile ikinci sırada,
 • US metric 9,668,066 mt ile  üçüncü sırada
 • Almanya 5,481,570 mt ile dördüncü sırada
 • Japonya 5,453,613 mt ile beşinci sırada
 • Rusya 4,225,000 mt ile altıncı sırada
 • Meksika 2,909,461 mt ile yedinci sırada
 • G.Kore 2,536,200 mt ile sekizinci sırada
 • İtalya 2,243,096 mt ile dokuzuncu sırada
 • Brezilya 2,215,727 mt onuncu sırada

yer almaktadır.

Döküm sektörünün pazar payına bakıldığında döküm ürünleri dayanıklı malların yüzde 90’ının bir parçasıdır.  Döküm ürünleri; otomobil, kamyon, havacılık, tren, madencilik ve inşaat ekipmanları, petrol kuyuları, ev aletleri, borular, hidrantlar, rüzgar türbinleri, nükleer santraller, tıbbi cihazlar, savunma ürünleri, oyuncaklar ve daha fazlasında bulunurlar.

Dünya Dökümcüler Birliği (WFO) verilerine göre Türkiye dünya sıralamasında 2,155,000 mt ile Brezilya’dan sonra on birinci sırada yer almaktadır.

DökümTEK olarak bizim vizyonumuz ise;

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda etik ve yüksek kalite anlayışı içerisinde sektöre hizmet etmektir.
 • Dünya Dökümcüler Birliği (WFO) , Avrupa Dökümcüler Birliği (CAEF) ve benzeri  mesleki kuruluşlar ile verimli ve etkili çalışmalar yürütmektir.
 • Döküm sektörüne “Profesyonel Döküm Danışmanlık Hizmetleri” sunan lider bir firma olarak başarımızı devam ettirmektir.
 • Lider olarak sektörde  “Döküm Danışmanlık Hizmetleri” ni verecek yeni nesil firmalara öncülük etmek ve yol göstermektir.
 • Türkiye’deki  büyük sanayi kuruluşları, Küçük ve Orta Büyüklükteki Kuruluşlar(KOBİ) ve mikro ölçekteki kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm dökümhanelere ulaşmak ve Kaliteli Mühendislik Hizmetleri sağlamaktır.
 • Hızla gelişen küresel alandaki teknolojileri takip ederek işletmelerin performansını arttıracak proaktif çözümler üretmek ve sunmaktır.
 • Araştırma ve uygulama çalışmaları ile döküm, metalurji, metal-maden, makine, savunma, otomotiv, mekatronik, inşaat, demiryolu, kimya gibi döküm parça ihtiyacı olan bir çok sektöre özel ürün ve hizmetler geliştirmektir.
 • Döküm sektörüne üstün nitelikli insan gücü yetiştirmek için katkı sağlamak ve personel eğitimleri vermektir.
 • Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda web sitemizi güncel tutmak ve geliştirmektir.
 • Sanayi Bakanlığı, Mühendislik Odaları , çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sektörün ilerlemesine katkı sağlamaktır.

 
About Author

Leave A Reply

Translate »