Vermiküler Dökme Demir Üretim Yöntemleri

Vermiküler dökme demir; mukavemet,süneklik, ve termal iletkenlik gibi farklı özelliklerin optimal bir kombinasyonunu içerir. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv sektöründe , motor ve makine parçalarının ve bir çok farklı uygulamanın üretiminde önemli bir rolü vardır.Günümüzde, vermiküler dökme demir ürünlerinin dökümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve nihai mikroyapı üzerinde kesin bir kontrole sahip olmak için en iyi olan vermiküler dökme demir üretim yöntemleri bulunmaya çalışılmıştır.

Vermiküler Dökme Demir Nedir?

Vermiküler Dökme Demir (Sıkıştırılmış grafit demir (CGI-Compacted Grafit Iron), sıkıştırılmış (vermiküler) formda grafit parçacıkları içeren bir malzemedir. Gri dökme demir ve sfero demir arasındaki ara mekanik ve fiziksel özellikleri gösterir. Örneğin,% 70 daha yüksek gerilme mukavemeti,% 35 daha yüksek elastik modülü ve gri dökme demirlerin neredeyse iki kat yorgunluk mukavemetine sahiptir.

Vermiküler Dökme Demir (Compacted Grafit Iron)için ISO 16112 uluslararası standardı, minimum 300 MPa ila 500 MPa (GJV 300 ila GJV 500) arasında değişen beş dereceli vermiküler dökme demir -Compacted Grafit Iron)sağlar. Bu kalitelerin her biri için mikroyapı spesifikasyonu,% 0-20’lik bir nodülerlik aralığı gerektirir.

Perlit içeriği uygulamaya uygun olarak seçilebilir, GJV 300 Sınıfı tamamen ferritik ve GJV 500 Sınıfı tamamen perlitiktir. Pul grafit kabul edilemez. Gri demir ve sünek demirde olduğu gibi, yüksek sıcaklık mukavemeti, aşınma direnci veya diğer özellikleri arttırmak için spesifik alaşım elementleri eklenebilir.

Östemperleme dahil olmak üzere çok çeşitli ısıl işlemler de uygulanabilir. CGI dökümlerinin kimyasal özellikleri mekanik özelliklere bağlıdır.

Vermiküler Grafitli Dökme Demirle Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Vermiküler Dökme Demir üretiminde; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir.

Kullanılan en yaygın yöntem; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır.

Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır.

Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır.

Vermiküler Dökme Demir Üretim Yöntemleri

•Bir önceki şarj termal analiz sonuçlarına göre gerekli miktarda tel ile Magnezyum tretmanı
ve aşı ilavesi yapmak
•FeSiMg veya tel ile kontrollü miktarda Magnezyum ilavesi ile birlikte sıvı metale Titanyum veya FeTi ilave
etmek.
Ön şartlandırma işleminden sonra, Titanyum
ilave edilerek veya Titanyum ilave edilmeden, tel ve FeSiMg ile
kontrollü miktarda Magnezyum ilave etmek.
•Tel veya FeSiMg ile Magnezyum ilavesi yapmak ve CerMM ilave etmek
•Ön bir Magnezyum tretmanından sonra, sıvı metali, termal analiz ile kontrol ederek aşılama ve gerekli
görüldüğünde Magnezyum tretmanına ihtiyaç olup olmadığının belirlenerek ikinci kademede gerekli ilaveleri
yapmak.


About Author

Leave A Reply

Translate »