Vermiküler Dökme Demir Üretim Yöntemleri Nedir?

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemleri uygulanırken; baz metalin analizinden döküme kadar geçen bütün süreçte parametrelerin oldukça sık ve iyi bir şekilde, takip ve kontrol edilmesi çok önemlidir.

Vermiküler Dökme Demir üretim yöntemlerinde en yaygın olarak kullanılanı; sıvı metale küreselleşmeye neden olamayacak ölçüde Magnezyum ilave etmektir. Bu nedenle kullanılan farklı yöntemler ve farklı Magnezyum içeren malzemeler bulunmaktadır.

Bazı durumlarda Vermiküler yapının oluşumunu garanti etmek için bazı katkı malzemesi ilaveleri yapılmaktadır. Tıpkı egzoz manifoldları veya turbo kompresörler gibi çok ince et kalınlığı olan parçalar için Titanyum ilavesinin gerek görüldüğü gibi. Katkı malzemesinin kullanıp kullanılmayacağı parçaların geometrilerine bağlıdır.

Vermiküler Dökme Demir üretimi ile ilgili yöntemler aşağıda belirtilmektedir.

•Bir önceki şarj termal analiz sonuçlarına göre gerekli miktarda tel ile Magnezyum tretmanı ve aşı ilavesi yapmak
•FeSiMg veya tel ile kontrollü miktarda Magnezyum ilavesi ile birlikte sıvı metale Titanyum veya FeTi ilave etmek.
•Ön şartlandırma işleminden sonra, Titanyum ilave edilerek veya Titanyum ilave edilmeden, tel ve FeSiMg ile kontrollü miktarda Magnezyum ilave etmek.
•Tel veya FeSiMg ile Magnezyum ilavesi yapmak ve CerMM ilave etmek
•Ön bir Magnezyum tretmanından sonra, sıvı metali, termal analiz ile kontrol ederek aşılama ve gerekli görüldüğünde Magnezyum tretmanına ihtiyaç olup olmadığının belirlenerek ikinci kademede gerekli ilaveleri yapmak.About Author

Leave A Reply

Translate »