Vermiküler Demirin Özellikleri Nedir?

Vermiküler Demirin Özellikleri;

GRI ve SFERO dökme demirler arası özelliklere sahiptir

Gri dökme demirden daha fazla mukavemet ve süreklilik gerektiren durumlarda, SFERO dökümden daha fazla dökülebilir olma,işlenebilme, akma, ısıl iletkenlik, ses sönümü ve maliyet avantajının gerektiği durumlarda tercih edilir.

SFERO da ki gibi grafit tanecikleri ayrı ayrı değil, ama birbirleriyle bağlantılı bir yapısı vardır. Grafitleri lamel grafitlerden daha kalın ve uçları yuvarlaktır.

VERMİKÜLER grafitli dökme demirin akma ve kopma mukavemeti, gri dökme demirden %50 daha yüksek, SFERO demirin de %85-90’ı kadardır.

Gri dökme demirin elastik uzama özelliği yoktur. Ancak VERMİKÜLER demirin elastik uzama özelliği SFERO dökme demir ile kıyaslanabilir.

About Author

Translate »