Vermiküler Demirin Mikroyapısı Nasıldır?

VERMİKÜLER DEMİRİN MİKROYAPISI:

  Mikroyapıda %20 oranında küresel grafit ve %80 oranında VERMİKÜLER grafit bulunur.
  Lamel grafitleri yoktur.
  Grafitlerin uzunluğunun çapına oranı 2-10 arasındadır.
  Küresel grafitle oran 1, lamel grafitle oran 50 civarındadır.
  Mikroyapıda çil oluşumu yüksektir.
  Bu yüzden Cr gibi karbür oluşturucu elementlerin miktarı en çok %0,1 olmalıdır.
  Kimyasal kompozisyonda en uygun karbon eşdeğeri (CE)dökülen parçanın kesit kalınlığına göre seçilir.
  Yüksek CE grafit yüzmesine, düşük CE çil oluşumuna neden olur.10-40 mm. kesit kalınlığında CE= 4,3 tavsiye edilir.

About Author

Translate »