Takım Çelikleri Nasıl Üretilir?

Takım çelikleri çok farklı teknoloji ve ekipman kullanılarak üretilebilirler.
Dünyada takım çelikleri genel olarak yüzde 75’i hurdadan ergitme yöntemi ile geri kalanıysa cevherden üretilmiş ignotların ergitilmesi sonucunda meydana gelir.

Takım çeliklerinin üretiminde;
•önce ergitme işlemi
•sonra rafine işlemi
yapılır.

Ergitme işlemi;
Ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında yapılmaktadır. Ayrıca malzemedeki Kükürt ve Fosforu uzaklaştırmak amacıyla vakum dekarbürizasyon işlemleri de yapılmaktadır. İstenilen kimyasal analiz elde edilince seri olarak kalıplara sıvı metal dökülür ve cürufun üste çıkması sağlanır. Böylece takım çeliği kimyasal analizine sahip yeni ignotlar üretilmiş olur.

Bazı firmalarda ayrıca daha temiz bir yapı elde etmek için ESR (Elektro Slag Remelting) yöntemi de uygulanmaktadır. ESR yönteminde yavaş ve homojen soğutma ile mikroyapıdaki homojenlik sağlanması yöntemin en önemli avantajlarından biridir. Böylelikle mikroyapıda istenmeyen ötektik karbür partikülleri azaltılmış olur ki ESR yöntemi sayesinde var olan kükürtün %70 e kadarı tekrar uzaklaştırılmış olur.ESR ile oldukça iyi bir yapı temizliği elde edilmiş olur. Fakat ESR yöntemi oldukça pahalı bir proses olduğundan isteğe bağlı olarak uygulanır. Ancak ESR gibi vakum ark ergitme yöntem ile de temiz bir yapı elde edilebilmektedir. Gerçi mikroyapıdaki Kükürt uzaklaştırılamamaktadır fakat mikroyapıdaki Oksijen, Mangan, Azot, Kurşun ve Bizmut gibi elementler bir dereceye kadar uzaklaştırılabilmektedir.

Sonrasında bu takım çeliği ignotları istenilen formlara getirebilmek amacıyla değişik proseslere tabi tutulur. İlk aşama hidrolik preslerin açık dövme yöntemi ile dövülmesidir. Sonra rotary dövme teknolojisi (dakikada 180-320 arası vuruş yapabilen ve tek bir kişi ile kontrol edilen dövme presi) veya otomatik haddeleme tesisleri ile istenilen kalitede ürünlere ve malzeme formlarına ulaşılabilmektedir.

Sıcak ve soğuk çekme yöntemi ile amaç ise; küçük çaplara ulaşabilmektedir.

Sürekli döküm yöntemi ile ekonomik olarak takım çeliği üretim prosesleri denenmektedir. Fakat asıl problem segregasyon ve çatlamadır.

Son olarak yüksek alaşımlı takım çeliklerin toz metalurjik yöntemlerle üretilmesi ile oldukça iyi bir mikroyapı elde edilmesi sağlanmaktadır.

Yakın zamanlarda İngiltere ve Japonya da gündeme gelen Osprey prosesi de tartışılmaktadır.About Author

Leave A Reply

Translate »