BOB

DÖKÜM
0

Kaplin oldukça basit bir şekle sahiptir. Fakat bütün yüzeyleri işlenir ve işlenen yüzeylerde hiçbir döküm…