Soğutucular için soğutma derecesi önemlidir ve bazı faktörlere bağlıdır.

•Gerekli su miktarının zamanında dozajlanması
•Soğutma suyunun homojen olarak dağıtılması
•Havalandırma
Kum içerisinden hava geçirilirse miktar sınırlı olmalıdır.
Yüksek hızdaki hava, suyun kum içerisindeki dağılımının iyi olmaması ve yeterli homejenizasyonun
sağlanamaması nedeniyle bazen zararlı bile olmaktadır.
•Kumun soğutucu içinde kaldığı zaman
Yüksek kum sıcaklıklarında, sıcaklık kaybı da hızlıdır. Düşük kum sıcaklıklarında buharlaşma hızı da
düşer. Bu yüzden düşük sıcaklığa sahip kumu soğutulması daha uzun sürer.

Fazla soğutma verimi;

•Soğutucunun daha fazla yüklenmesi
•Soğutulacak yüzeyin büyütülmesi ile mümkündür.

Mevcut soğutucudan daha fazla verim almak için yüklenen fazla kum, gereken soğutma derecesini veremez.
Kumun sıcaklığı ölçülerek, soğutma suyu miktarının kontrolü sağlanabilir. Sıcaklık birçok kez ölçülebilir. Örneğin; kumun soğutucu içerisine girdiği zaman ve bir sonraki kademede kumun soğutulmaya devam ettiği zamanlarda.

SOĞUTUCU TİPLERİ NELERDİR?

1.Akışkan yataklı soğutucu
2.Mikser şeklindeki soğutucu
3.Tambur soğutucu
4.Bantlı soğutucu

piyasada en çok bilinen soğutucu tipleridir.

About Author

Translate »