Basınçlı Dökümün Sınıflandırılması

Konuk Yazarımız

Basınçlı Döküm Yöntemi için
•Basınçlı dökümde kullanılan makinelere
•Metali ergitme şekillerine göre

iki ayrı şekilde sınıflandırma yapılmaktadır.

1. Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri

Sıcak Kamaralı Basınçlı Döküm Makineleri diye de adlandırabilirler

Bu tür makinelerde Kurşun, Kalay ve Çinko alaşımları gibi ergime dereceleri düşük olan malzemeler dökülmektedir.

Ancak alüminyum döküm, pistonlu ve sıcak hazneli basınçlı döküm makinelerinde yapılamaz. Alüminyumun ergime derecesi yüksektir. Bu yüzden Demir ya da Çelikten yapılan piston, silindir ve kaz boynunu etkileyerek sarma yapar.

Bunun dışında dökülecek alüminyum alaşımın bileşimini de bozar. Makinenin ön bölümünde metal ergitiminde kullanılan ocak bulunur. Kalıp içine püskürtülecek olan metal bir pota içerisinde ergitilir. Bu ergitme Silindir içinde hareket eden bir piston ile 20-60 atü veya 70-250 atü basıncındaki hava ile yapılır. Her püskürtme işleminden sonra sıvı metal silindir içine dolar ve yeni bir işleme hazır hâle gelir.

Sıvı metali püskürtme şekline göre sıcak hazneli basınçlı döküm makineleri içinde iki şekilde sınıflandırma yapılır.•Pistonlu ve Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri
•Basınçlı Hava ile Çalışan Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri

Pistonlu ve Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri
Bu tip makinelerin hareketlerinin tamamı otomatiktir.

Bir font pota içinde metal ergitilir. Potadaki ergimiş metal içine daldırılabilecek biçimde bir silindir ve silindir içinde çalışan bir pistondan oluşur.

Makinenin çalıştırılması ile birlikte itici pimler geriye çekilir. Eğer döküm parçada delik kısımlar mevcut ise maça kullanılır ve maçalar kalıplara yerleştirilir.

Makine kalıpları kapatılıp, kilitlenir. Pistonun aşağıya hareket etmesi ile silindir içine dolan sıvı, metali metal kalıp boşluğuna doldurur yani sıvı metal püskürtülür.

Enjekte edilen metalin katılaşması için bir süre beklenmelidir. Piston geriye çekilir ve kalıp açılır. İtici pimlerin de yardımı sayesinde döküm parça kalıp yüzeyinden ayrılır.Basınçlı Hava ile Çalışan Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri

Dalma hücreli makineler de denilen bu tür makineler alüminyum dökümlerde daha az tercih edilmektedir.

Bir font pota içinde ergiyen metal, pota üzerine yapılan bir dalma hücresi ve manivela sistemi ile alınırak kalıp boşluğuna gönderilmesi sağlanır.

2.Soğuk Hazneli Basınçlı Döküm Makineleri

Soğuk Kamaralı Basınçlı Döküm Makineleride denilmektedir.

Alüminyum, bakır, magnezyum alaşımları gibi ergime dereceleri daha yüksek olan alaşımların dökümünde kullanılır.

Soğuk hazneli basınçlı döküm makinelerinde ergitme ocağı ayrı bir taraftadır. Silindir içerisindeki hazneye, otomatik olarak dökülecek parçadan fazlaca ergimiş metal konur. Piston sayesinde sıkıştırılarak kalıp boşluğuna doldurulur. Kalıp soğuyunca açılır ve iticiler vasıtasıyla döküm parça dışarı alınır.About Author

Leave A Reply

Translate »