Sferonun Katılaşma Mekanizması Nasıldır?

Sferonun katılaşma mekanizması incelenirken SFERO (Küresel Grafitli Dökme Demir) numuneleri hızlı soğutularak incelenirse, kısmen katılaşan dökme demirde ÖTEKTİK katılaşma sırasında önce grafit kürecikleri şekillenir ve sonra hızla çoğalırlar.

HİPOTEKTİK dökme demirlerde ÖTEKTİK katılaşmasının ilk kademesinde birincil DENTRİTLER arasında grafit kürecikler gözükür. Eğer çok kısa zamanda ÖSTENİT tabakası ile örtülmez ise grafit kürecikleri hızla çoğalır.

Bu GRAFİT-ÖSTENİT çoğalması katılaşma tamamlanana kadar devam eder ve ÖSTENİT örtüsüne kadar küreleşme artarak çoğalır.

PRİMER DENTRİTLER in yokluğunda grafit küreler sıvı içerisinde serbestçe yüzerler ve ÖTEKTİK dökme demir, parçaların üst kısımlarında rahatça görülür.

Sferonun katılaşma mekanizması hızlı incelenirse katılaşma esnasında grafit şekillenmesi genleşmeyi de beraberinde getirir. Katılaşma esnasındaki çekmeyi azaltma niteliği ortadan kalkar ve besleyici gerekli hale gelir.

Gri dökme demir GREY IRON ile mukayese de besleyici olmadan döküm yapabilmek için küresel grafitli SFERO dökme demirin karbonu yükseltilmelidir.

About Author

Leave A Reply

Translate »