Sfero Dökümde Aşılayıcı Nasıl Seçilmelidir?

Konuk Yazarımız

Aşılayıcı seçimi istenen sonucun elde edilmesi bakımından önemlidir.Özellikle sfero dökümde şarj malzemeleri ve grafitleştiriciler (küreselleştiriciler) ne kadar doğru seçilmiş olursa olsun eğer aşılayıcı seçimi yanlışsa, istenen sonuç alınamaz.

Bu yüzden aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

Aşağıdakiler demirde kendi çekirdek yoğunluğunu düşürerek aşılamayı zorlaştırır.

•Ne tip grafitleştirici kullanıldığı
•Plunging
Tel besleme gibi saf Magnezyum prosesleri
(MgFeSi süreçlerinin ise demire çekirdek ekleyici net etkileri vardır. Tipik olarak saf Magnezyum süreçleri uygulandığında yüksek miktarda aşılayıcı ilavesi gereklidir.)
•Besleme süresi, aşılayıcının ilavesinden son metalin potadan dökülmesine kadar geçen süredir.
Grafitleştiricinin nadir toprak metal içeriği (ya da eklenen nadir toprak metali)

Nadir toprak metalleri, ocak şarjına eklenen çelik hurdadan gelen zararlı elementlerin etkilerini nötralize eder, ancak kendileri de parçalar halinde ilave edilen aşılayıcı içindeki bazı elementleri aynı şekilde etkileyebilir.

Genel olarak özellikle küreselleştirici olarak kullanılan magnezyumun karbür stabilizasyonu nedeniyle; sfero dökümde aşılama, pik döküme kıyasla daha fazla işlem elemanı gerektirir.

Pik dökümün özellikleri grafit tanecikler tarafından yönetilirken, Sfero döküm karakteristikleri matriks tarafından belirlenir. Bu nedenle en iyi özellikleri elde edebilmek için, yuvarlak modül oluşması gereklidir.

About Author

Leave A Reply

Translate »