Sfero Demirin Fiziksel Özellikleri Nedir?

Sfero Demir, “Küresel Grafitli Dökme Demir” in üretimde yaygın olarak kullanılan ismidir. Sfero demirin fiziksel özellikleri bahsedilirken öncelikle mukavemetten bahsetmek gerekir.

Küresel Dökme Demirin Fiziksel Özellikleri

Mukavemet

Çok fazla avantajının yanı sıra;yanında karbon miktarı %1,5 ‘u aştığı takdirde malzeme mukavemeti azalır. Mukavemetin azalması serbest karbonun bünyede grafit şeklinde meydana gelmesindendir. Kural olarak, normal dökme demir bünyesindeki grafitler, yaprak levhalar şeklinde dağılmıştır.

Bu grafit levhalar malzemeye hiçbir dayanıklılık özelliği yani mukavemet kazandırmadığı gibi, malzeme yapısı içerisinde zayıf kısımların teşkkül etmesine sebep olur. Bu zayıf kısımlar malzemenin kırılma merkezlerini meydana getirir.

Malzeme bünyesinde, bir miktar kalıcı magnezyum var olduğu zaman grafitler, küresel şekilde oluşum içerisindedirler.Dokusu içinde, grafitleri küresel şekilde olan demir karbon döküm malzemesineKüresel Grafitli Dökme Demir ya da Sfero Demir Küresel Grafitli Dökme Demir ya da Sfero DemirKüresel Grafitli Dökme Demir ya da Sfero Demiradı verilir.

About Author

Leave A Reply

Translate »