Sfero Demir Üretim Aşamaları Nelerdir?

Dokusu içerisindeki grafitleri küresel şekilde olan demir karbon döküm malzemesine Küresel Grafitli Dökme Demir adı verilir ve en yaygın olarak SFERO demir ismi kullanılır. Terminolojide DUCTILE IRON olarak isimlendirilir.

Sfero Demir (DUCTILE IRON )Üretim Kademeleri:

Üretim kademeleri üç ana başlıkta toplanabilir.

1)Düşük kükürtlü eriyik dökme demirin elde edilmesi.(Kükürt miktarı tercihen %0.03’ün altında olmalıdır.)
2)Ergimiş metalin, belirli aktif metaller ile muameleye tabi tutulması.(Ticari uygulamada genellikle Magnezyum ve Seryum kullanılır.)
3)Dökümden önce FERROSİLİS ile aşılama yapılır.

Ham pik, KUPOL ocağında (asidik veya bazik astarlı), elektrik fırınında, hava fırınında DUBLEX (iki işlemi bir arada yapmak)yapılarak eritilmelidir.

Düşük kükürt miktarı gerektiğinden bazik astarlı KUPOLDA kükürt miktarı %0.02 ‘den daha az olarak üretilmelidir. Kükürt giderme gerekirse ocak dışında yapılmalıdır. Potada veya sıcak tutma ön deposunda ergimiş metal üzerine soda külü dökülerek veya Azot ile birlikte toz kalsiyum karpit püskürtülerek enjekte etmek suretiyle kükürt giderilir.

Ergimiş ham demirdeki yüksek kükürt miktarı magnezyum ilavesini önemli miktarda arttırır. Çünkü bu element kükürt ile birleşmeye eğilimlidir. Küresel grafitli dökme demir üretimi PROLİKTE Magnezyum veya Magnezyum ile az miktarda Seryum Kombinasyonu ilavesi ile yapılır. İlaveler genellikle bir alaşım halinde yapılır. Küresel grafitin sınırlandığı durumlarda saf magnezyum kullanılır.

Sfero Dökümde(DUCTILE IRON) Kullanılan Magnezyum Alaşımları:

sfero uretiminde baslıca magnezyum alasimlari

About Author

1 Yorum

Leave A Reply

Translate »