Şarj Hesabı Nasıl Yapılmalıdır?

Şarj malzemesi değiştiğinde ya da şarj edilen bir ya da daha çok malzemenin kompozisyonu değiştiğinde metal kompozisyonunda beklenilen değişiklikleri göstermek için, günlük hesaplama föyleri tutulmalıdır. Temel elementler ağırlık ve yüzde olarak kendi sütunlarında gösterilmelidir. Bir alaşım elementi şarj malzemesinin ana elemanıysa oda hesaplanmalıdır. Bu hesapların doğruluğu şarj malzemelerinin kompozisyonları hakkında iyi bir bilgi sahibi olmaya bağlıdır.

Silisyum İlavesi:
Dökme demirin metalürjik özelliklerini kontrol edebilmek için Silisyum ve Karbon miktarları önemlidir. İstenilen Silisyum değerleri banyoda değişik silisyum malzemeleri ile sağlanabilir.

Aynalı (Gümüşümsü) Pik Demir:
Bu malzeme elektrikli ocaklarda üretilmektedir. Silisyum miktarı %16-22 ve Karbon %1 civarındadır. 6 ve 14 kg’lık ağırlıkta pik parçalar halindedir.

Ferro Silisyum %50 ve %75’lik:
Bunlar elektrik ocakları ürünleridir. Yumru parçalar halinde veya kırılmış olarak temin edilebilir. Ferro silisyum spefikasyonları değişik kompozisyonlar ve büyüklükler için mevcuttur. Bu malzemede silisyum konsantrasyonu yüksek olduğu için banyo kompozisyonunu kontrol edebilmek için doğru tartılmalıdır.
Kullanım zorluğu varsa Ferrosilisyum kolaylıkla kırılabilir. Eğer iyi kontrol edilmezse kırma sırasında oluşacak küçük parçacıklar malzeme kaybına neden olabilir.Silisyum Briketleri:
Briketler kırılmış Ferrosilisyum ve Çimento karışımı küp, silindir veya dikdörtgen gibi kullanıma uygun şekillidir. Bunlar genellikle 1 kg. (%40) silisyum ihtiva eden 2.500 kg’lık parçalar halindedir ve manyetik değildir.

Silisyum Karbür:
Silisyum Karbür genel olarak endüksiyon ocakların şarjında kullanılmaktadır ve Karbon ve Silisyum % 90 saflıktadır. Bu %90 ‘ın %70 i Silisyum, %30’u da Karbon ’dur. Çeşitli düşük saflıkta olanları mevcuttur be briket şeklindedir.
Diğer malzemeler ince ferrosilisyum, silisyum artıkları ve silisyum karbür değişik yüzdelerde briket halinde bulunabilmektedir. Bu malzemelerin kompozisyonlarını ve banyoda beklenen verimlerini bilmek, ekonomik bir şarj malzemesi kullanmak için gereklidir.About Author

Leave A Reply

Translate »