Ring Tipi Döküm Nedir?

Ring tipi döküm iki çeşittir.
1)Çapı ile karşılaştırıldığında yüksekliği az olanlar
2)Kalınlığı ile karşılaştırıldığında daha geniş olanlar.

Ring Tipi Dökümlerde Çıkış Tipleri:

A-1 tipi: Ringin bir tarafına iki veya daha fazla küçük yuvarlak çıkışlar yerleştirilir. Diğer tarafa havalandırma delikleri yerleştirilir ve tepeden döküm yapılır. Ergimiş metal kalıp duvarlarına hasar vermeksizin yumuşak bir akışla dolar. Bu yüzden bu ring tipi döküm, pratik ve basittir.

A-2 tipi: Ergimiş metal ringin üst kısmına bütün yüzey boyunca yerleştirilmiş kalem çıkışlardan dökülür. Bu ideal tip ring dökümdür.Fakat çıkışların ağırlığı arttırması ve kalıp yapımının uzun alması dezavantajlı taraflarıdır.

B -1 tipi: Ergimiş metalin dökümü ringin iç yüzeyine çevre boyunca teğet olarak yerleştirilmiş bir grup çıkış vasıtası ile yapılır. Ergimiş metal kalıp içerisine tamamen dolar statik bir dolaşım oluşur. Ring gerçekten çok, ince olmadığı sürece bu sistemde hiç bir hata meydana gelmez.

B-2 tipi: Ergimiş metal ringin iç çevresi boyunca yerleştirilmiş tekerlek çıkıştan dökülür. Kalıp düzgün bir şekilde dolar. İyi döküm parçalar elde edilir ancak verim düşüktür.

C tipi: Ergimiş metal dış çevrede teğet olarak yerleştirilmiş bir veya iki grup çıkıştan yapılır. Eğer çıkışlar bütün çevre boyunca tekerlek tipi yapıldı ise kalıp düzgün bir şekilde dolar, fakat büyük derece gerektirmesi ve kalıplamanın fazla zaman alması sistemi yüksek maliyetli yapmaktadır.

D tipi: Sadece alttan yapılan dökümde; düşük sıcaklıktaki metal üst kısımda, yüksek sıcaklıktaki metal alt kısımda kalır. Ring yüksek ise çekme boşluğu veya karıncalar alt yarı parçada meydana gelir. Bu olayı ortadan kaldırmak için; döküm hızını arttırmalı ve üst kısmı açık bırakarak buradan yüksek sıcaklıktaki metal aşılaması yapılmalıdır.

About Author

Leave A Reply

Translate »