Pik Dökümde Cüruf Kusurlarının Nedenleri Nelerdir?

Cüruf kusurları(inklüzyonları), ana metal cürufundan uygun olmayan ayrışmaların ya da proses sırasında metalin oksidasyonunun bir sonucu olarak meydana gelir.

Pik dökümde cüruf kusurları maça kısmında ya da kalıbın kontrolsüz doldurulmasından yayılmış olarak bulunur.
Ayrıca cüruf kusurları metal ve kalıp malzemesinin reaksiyonunun sonucu olarak da meydana gelebilir.

Pik döküm cüruf kusurları (inklüzyonları) genellikle Mangan, Silisyum ve Demir bakımından zengindir.
Bazen alaşım ilaveleri kaynaklı Kalsiyum ve Alüminyum gibi diğer cüruf oluşturucu bileşenleri de içerebilirler.
Cüruf kusurları (inklüzyonları) ayrıca yaygın olarak kalıp ile reaksiyon nedeniyle kum taneleri ile de bir arada bulunabilir.

Pik Dökümde Cüruf Kusurlarının Nedenleri:

• Potada soğuk metal artıkları ve çepere yapışan artıklar
• Ergitme veya döküm sistemlerinde yetersiz cüruf ayırımı
• Cüruf ağzı veya filtresinin olmaması
• Aşırı cüruf yapan malzemelerin ilavesi
• Düşük döküm sıcaklığı
• Kalıbın kontrolsüz doldurulması

Pik Dökümde Cüruf Kusurlarını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler:

• Cüruf uzaklaştırma yöntemlerin(metod) geliştirilmesi
• Potanın düzgün boşaltılıp, bir sonraki döküm için temiz olarak bulundurulması
• Yolluk sisteminin gözden geçirilmesi
• Filtre kullanılması
• Kalıbın dikkatli doldurulması
Döküm sıcaklığının arttırılması
• Kalsiyum ve Alüminyum gibi cüruf yapıcı elementleri daha az seviyede içeren aşılayıcıların
kullanılması.
• Prosesin ilerleyen adımlarında ortama Silisyum karbür ilavesi yapmaktan kaçınmak.
• Hızlı çözünebilecek yapıda ve doğru tane iriliğinde aşılayıcı kullanılması.

About Author

Leave A Reply

Translate »