Pik Dökümde Analiz Oranları Nedir?

PİK DÖKÜMDE TAVSİYE EDİLEN ANALİZ ORANLARI
Pik Döküm için verilen ISO standardında tavsiye edilen pik dökümde analiz oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tavsiye edilen Karbon, Silis, Mangan ve Kükürt bileşiklerinin yanında maksimum fosfor seviyesi de yer almaktadır.

Yukarıda verilen tavsiye edilen bileşim oranları ISO sınıfı özellikler elde etmek için iyi bir temel oluşturur. Ancak, istenen özellikler diğer önemli etkenler doğru seçilmediği sürece garanti edilemez.

BU ETKENLER:

  1. Aşılayıcı malzemenin doğru seçilmesi ve ilave prosesi
  2. Aşırı ısıtma ve uzayan bekleme sürelerinden kaçınılması
  3. Mekanik özellikleri olumsuz etkileyecek, ana metal ve alaşım elementlerinden gelen artık bileşenlerden korunmak amacıyla dikkatli hammadde seçimi
  4. İNKLÜZYON kusurlarından etkilenmemek için uygun cüruf temizliği
  5. Kalıptaki malzemenin soğuma hızı ve katılaşma yapısına etkisinin dikkate alınması

Özel amaçlı pik döküm için ise bazı durumlarda SPESİFİK özellikleri geliştirebilmek için verilen analizden sapmak avantajlı olabilir.(Örnek olarak; daha düşük büzülme eğilimi, daha iyi termal iletkenlik, geliştirilmiş sönüm kapasitesi vb. gibi)About Author

Translate »