Pik Döküm Nedir?

Konuk Yazarımız

Pik Döküm demir cevherinin  yüksek fırınlarda karbon (doğrudan indirgeme ) ya da karbon monoksit (dolaylı indirgeme) ile azaltılarak üretilen pik demirin önceden hazırlanan bir kalıba dökülmesi ya da sıvı metal üzerine uygulanması yöntemine denilir.

Yüksek fırında kullanılan ham maddeler; demir cevheri, metalürjik kok  ve  dolomit, kireç ve benzeri gibi uygun akılardır. Metalurjik kok, tuyere sıcak hava üflemesi kullanılarak istenen karbon monoksitlere dönüştürülür. Akışlar uygun kalitede cüruf oluşturmak ve muhafaza etmek için kullanılır

Pik Demir Nedir ?

Demir ve karbon içeren ve karbonlu lamel grafit parçalarının bulunduğu döküm alaşımına Pik demir ya da Gri Dökme Demir denir. Bir başka deyişle serbest karbonun, yaprak halinde (lamel) grafit şeklinde bulunduğu demir-karbon malzemesidir.

Pik demir, demir cevheri veya hurda geri dönüşümünden elde edilen katı bir sıcak metal şekli olup yüksek fırın ya da elektrik ark ocağı ile işlenir. Genel olarak demir çelik yapımında ham madde olarak kullanılır.

Pik demir hurdadan sınırlı olarak elde edilebilir. Bu yüzden de demir çelik üreticileri ve döküm endüstrisi maksimum düzeyde üretim yapamamaktadır.

Ancak hurdalar tehlikeli ve toksik madde atıklarına ait maddelerden ayrılamadığından hurda alımlarında sık sık problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Pik Demir (Gri Dökme Demir) Nasıl Sınıflandırılır?

Özellikleri de dağılımına, grafit yapısına(şekline) ve matrisin yapısına bağlı olarak değişir. Ayrıca sertlik ve çekme dayanımı gibi mekanik özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılırlar.

Basit olarak:

  • Alaşımlı  gri dökme demir
  • Alaşımsız gri dökme demir

diye ayırabiliriz.

Ticari olarak bakıldığında üç tip pik demir mevcuttur:

  • Temel pik demir (Basic pig iron) :Elektrikli ark ocağında çelik üretimi maksadıyla kullanılır.
  • Dökümhane  demiri (Foundry pig iron): Bu tip pik demir hematit pik demiri olarak da bilinir ve kupol fırınlarında gri demir dökümlerde kullanılır.
  • Yüksek saflıkta pik demir (High purity pig iron): Bu demir  nodüler pik demirle eş anlamlıdır ve SG veya Spheroidal Grafit olarak da bilinen sfero dökümlerin üretilmesinde kullanılır . Daha çok  rögar kapağı üreticileri tarafından tercih edilir .

Kaynak:

Sciencedirect.com

Quora.com

International Iron Metallics Association

About Author

Translate »