Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


    ŞARJ HAZIRLAMADA MALZEME SEÇİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMI Bulunduğunuz bölgede çok çeşitli hurda bulunabiliyorsa, belirli bir şarj hazırlarken için malzeme seçimi problem olabilir. Bu durumda en düşük maliyet hesabı için bilgisayar programları kullanılmaktadır. Uygun malzemeler az olduğunda seçim, temin edilebilirliğe bağlıdır. Hurda siparişleri ile verilecek iyi bilgiler iyi hurda teminine yardımcı olacaktır. İhtiyaç duyulan hurdanın; tipi, büyüklüğü ve yerel olarak bulunabilirliği göz önüne alarak, kabul edilebilir malzeme spefikasyonları oluşturulabilir. Bu özellikle standart kalite hurda temini sınırlı olduğunda gereklidir. Kuru, yağsız, passız hurda ısrarla vurgulanmaz. Ancak bu şarj malzemelerin örtü altında, hatta içeride stoklanması oldukça avantaj sağlamaktadır. Bazı dökümhaneler; hurdayı, zemini parmaklıklı…

    ÇELİK İMALİNDE ERGİTME VE RAFİNASYON Kaynatmalı Ocak Ergitmesi İle Çelik Döküm İmali Prensipleri: Ergitme ve Rafinasyon Pek çok dökümhane iyi kalitede çelik üretmeyi sağlamak için ocakta madenin şiddetli kaynamasını oluştururlar. Bu kaynama hurdadan gelen pas ile (yani özellikle paslı hurda kullanılarak) ve HADDEHANE TUFALININ ocağa ilave edilmesiyle sağlanır. Bu ergitme yöntemine tam-oksidasyonlu (kaynatmalı ocak ergitmesi) denir. Kısmi-oksidasyon ergitme tekniği kullanıldığında; madende orta şiddette bir kaynama olur. Bu kaynama karbonun, şarjda normal olarak az miktarda var olan oksitler ve hurdadan gelen pas üzerine FeO ile reaksiyona girmesiyle oluşur. Bu yöntem hızlı üretim avantajı sağlar. Ancak zayıf mekanik özelliklere sebep olabilir ve…

    1 38 39 40
      Translate »