Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Genel 1)Eğer test kısımları veya parçaları, testler için belirtilenlere uygun olarak alınmamış ve hazırlanmamış ise, bu parçalarla yapılan testlerin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda testler, uygun tarzda hazırlanmış test parçaları ile yeniden yapılmalıdır. 2)Testlerin istenilen şekilde yapılmış olmasına rağmen, istenilen sonuçlar elde edilmemişse, ilgili birim test miktarının reddedilmesinden önce, aşağıdaki şartların sağlanması suretiyle testler yeniden yapılabilir. Eğer hatalı malzeme kullanıldığı şüphesi varsa, testler yeniden yapılmamalıdır. 3)Eğer test sonuçlarının olumsuzluğu, açık olarak testlerin yapılma şeklinden veya az da olsa test parçasında saptanan hatadan kaynaklanıyor ise, sonuçlar göz önüne alınmamalı ve aynı test parçasından alınacak parça ile tekrar edilmelidir. Bu durum ölçü…

DÖKÜM HAZNESİNİN DİZAYNINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Genel olarak, alttan girişte ergimiş metalin akışı sırasında girdap meydana gelir. Su akışı esnasında; H / d = 3~4 H = Yolluk içerisindeki akışkanın (metalin) yüksekliği d = Delik çapı girdap meydana gelmeye başlar. Şüphesiz dökme demirin özgül ağırlığı sudan çok farklıdır. Fakat emniyetli bir durum sağlamak için, döküm haznesinin tasarımı için üst yüzey alanının; (4~100)değerlerinde tutulması ve banyo yüksekliğinin her zaman 4 d ‘den daha yüksek tutulması gereklidir. (d=döküm haznesindeki yolluk giriş çapı) Döküm sırasında, döküm ağzının devamlı olarak ergimiş metal ile dolu bulundurulması gereklidir. Döküm Haznesinin Dizaynı İçin Anahtar Noktalar: 1-Döküm haznesinin…

Doğal olarak iyi bir aşılama için, aşılama sonuçları nın kontrolü ve takibi gereklidir. Bunun için kullanılan değişik bir çok yöntem vardır. İstenilen kalitede döküm parça elde etmek için aşılayıcı ilave etmek, gerekli bir uygulamadır. Aşılamada amaç; hem sayısal, boyut ve şekil açısından grafit çökelmesini etkilemek hem de gri katılaşmayı sağlayarak, ledebürite soğumayı engellemektir. Aşılama sonuçları nın kontrolü ve aşılama esnasında meydana gelebilecek hataların önüne geçmek için dökümden sonra parça üstünde ya da ayrı dökülmüş numune üstünde bir takım incelemeler yapılmaktadır. Ancak aşılama sonuçlarının kontrolü için bu yapılanlar yeterli olmamaktadır. Bu tür hataları önlemek için, üretimin her aşamasında ve üretim şartlarına…

Alüminyum Döküm Teknikleri karmaşık şekillerdeki yarı ya da bitmiş haldeki ürünlerin üretimi için en yaygın kullanılan ve çok yönlü teknikleri içeren bir döküm tekniğidir. Bu teknikler,tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni pazarlara penetrasyonu sağlamak için sürekli geliştirilmektedir. Alüminyum dökümde yenilikler çoğunlukla döküm için en önemli pazar olan otomobil sektörüne yöneliktir . Bu tür sürekli gelişmeler, alüminyum dökümlerin döküm sektörü için önemli bir rol oynamaya devam etmesini sağlayacaktır Alüminyum Döküm Teknikleri ne göz atarken döküm işlemlerini; külçe döküm kalıp döküm olarak sınıflandırabiliriz. Sürecin ilk adımında: birincil veya ikincil alüminyum, daha sonra yarı ve bitmiş ürünlere dönüştürülen haddeleme külçe (levha), ekstrüzyon külçe (kütük)…

Yetersiz Küreselleşme sebep olan faktörlere bağlı olarak bazı ayırt edici özellikler taşımaktadır. Böylece GRAFİT oluşumlarına bağlı olarak aşağıdaki isimlerle anılmaktadır: Sıkıştırılmış Grafit Patlatılmış Grafit Chunky Grafit – Kısa ve Kalın & Bodur Grafit Keskin Grafit Düzensiz Grafit Şekli Sıralı Küreler Tane Grafit Yüzeyi

1 2 3 4 5 40

Isıl İşlem Aşamaları Nelerdir?

Isıl işlem aşamaları olarak 1)Ön ısıtma ve pasolararası sıcak tutma 2)Ardısıtma 3)Gerilim gidermeyi vb sayabiliriz 1)Ön Isıtma ve Pasolararası Sıcak Tutma: Ön ısıtma; kaynak dikişi çevresinde sıcaklık dağılımını yumuşatır ve…

Translate »