Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Döküm teknikleri açısından döküm yapılacak parçanın imalatı sırasında toplam üretim miktarı ve kalite faktörünün yanı sıra döküm parçanın şekli de oldukça önemlidir.  Özellikle karmaşık yapıya sahip döküm parçalar için iyi bir döküm dizaynı esastır. Orijinal döküm dizaynı yapılırken de aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak planlanma yapılmalıdır. 1-Döküm Dizaynı İçindekiler Kullanılacak hurda gibi ana ham malzemeler, kalite, biçim, ölçü ve miktar gibi konular esas alınarak seçilmelidir. Çoğu zaman estetik beklenen amaç olurken öte yandan malzeme dayanımı birincil öncelik kazanabilir. Ürüne uygun malzeme seçimi yaparken mekanik özellikler ( mukavemet, şekillendirilebilme, sertlik ) ısı etkisi ( akışkanlık, soğuma etkisi,  mukavemet değişikliği )kimyasal etkiler,…

Ergitme süreci 1)Malzeme Seçimi, 2)Havadan gaz kapmayı önlemek, 3)Gaz Gidermek 4)Tane küçültmek 5)Temizleme yapmak gibi adımlardan oluşmaktadır. 1)Ergitme Sürecinde Malzeme Seçimi Nasıl Olmalıdır? Alaşımın kirlenmesini önlemek için; ham malzeme ve hurda malzemeler, satın alınan yer tarafından renkli kodlarla boyanarak işaretlenmelidir. Şarj sırasında kirli ve rutubetli malzemeler fiziksel tehlikeler meydana getirdiği gibi, ergiyik metal içerisinde çözündükleri zaman, katılaşma sırasında gaz arızaları meydana getirirler. Fazla miktarda paslı veya pis hurda, banyo içindeki oksidi arttırır ve bu durumun temizleme işlemi sırasında ayrıca dikkate alınmasını gerektirir. İdeal olanı ilk önce ergitme işlemi yapılmalı yani ergitilmeli ve sonra ayrı bir işlem ile temizlenmelidir. 2)Havadan Gaz…

KALIP KUMU DÖKÜM HATALARI | KUM PENETRASYONU Kalıbın sıkışması az olan bölgelerindeki, kum tanelerinin içine metalin penetrasyonu ile görülür. Alınacak Tedbirler: •Daha ince kum kullanılmalıdır. •Kalıbın sıkışması arttırılmalıdır. •Kalıp kumunun kompaktibilitesi düşürülmelidir. •Kömür tozu katkısı arttırılmalıdır.

Keskin Grafit Sfero yani Küresel Grafitli Demir Dökümde küreselleşmeye etki eden faktörler ve ayırt edici kriterler Nadir toprak metalleri tarafından bağlanmamış çok az miktarda Kurşun, Bizmut ya da Antimon.Bu durumun mekanik özellikler üzerinde yıkıcı etkisi vardır. Kirlenmiş şarjın üzerine yetersiz nadir toprak metali ilavesi Özetle: Ocakta kirlenmiş sıvı metalin olması bünyede kurşun bizmut antimuan gibi malzemelerin bulunması sonucu olur. Hurdaya dikkat edilmeli yada ocakta daha evvel dökülen sıvı metal bırakılmamalı.

https://youtu.be/gGsR8skhR9Y DÖKÜM DÖKERKEN ÇIKIŞ DİZAYNI NASIL OLMALIDIR? Çıkış Tasarımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir? Çıkış tasarımı yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmekte fayda vardır. Çıkış Kesit Alanı: Çıkışların kesit alanları çok küçük ise çıkış kök kısımlarında boşluklar meydana gelir. Eğer çıkışın kesit alanı çok büyük ise cüruf ve pisliklerin döküm parça içerisine girmesine sebep olur ve çıkışlar döküm parçadan güçlükle ayrılabilir. Çıkış kesit alanı döküm parçanın kalınlığına uygun olmalıdır. Çıkışların kesit şekilleri; dairesel, altıgen, eşkenar, oval, u tipi, plaka tip, dikdörtgen, w tipi şeklinde olabilir. Döküm parçasının ölçüsüne, kalınlığına, kalıplama durumuna, yatay yolluk sayısına bağlı olarak bunlardan biri seçilir. Ergimiş metalin çıkışlar…

Sentetik bağlayıcı kum sisteminde en önemli malzeme tabi ki Bentonit ’tir. Yani kalıp kumu ana ham maddesi Bentonit ’ten meydana gelmektedir. Diğer kalıp kumu ana hammaddesini oluşturan ana bileşenler ise; Doğal kum Olivin kumu Staurolit kumu Kromit kumu Zirkon kumu Kömür kumu Şamot kumu Krom –Magnezit kumu Silis kumudur. Kalıp kumu ana hammaddelerinden biri olan Silis kumu, Quarz minerali bakımından zengin taş veya kayaların, atmosfer değişiklikleri ile parçalanıp, ufalanması ile meydan gelmiştir.(Örnek; granit) Meydana gelen bu taneler, yıkama ve sınıflandırma yapıldıktan sonra dökümhanelerin kullanabilecekleri sili kumu haline gelirler. Silis kumu içerisindeki silis miktarı en az %98, tane iriliği 0,063-1 mm…

1 2 3 4 33Eser Elementler Dökme Demire Nasıl Etki Eder?

Eser Element Ne Demektir? Eser elementler dökme demirlerin ana karakteristiğini meydana getiren Karbon, Silis, Mangan gibi katkı elementlerinin dışında bünyede çok az ya da ihmal edilebilir seviyede bulunabilen çeşitli elementlerdir.…


Translate »
error

İçerikleri beğendiysen reklamları TIKLA, daha çok içerik yüklensin.