Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Pik Döküm demir cevherinin  yüksek fırınlarda karbon (doğrudan indirgeme ) ya da karbon monoksit (dolaylı indirgeme) ile azaltılarak üretilen pik demirin önceden hazırlanan bir kalıba dökülmesi ya da sıvı metal üzerine uygulanması yöntemine denilir. Yüksek fırında kullanılan ham maddeler; demir cevheri, metalürjik kok  ve  dolomit, kireç ve benzeri gibi uygun akılardır. Metalurjik kok, tuyere sıcak hava üflemesi kullanılarak istenen karbon monoksitlere dönüştürülür. Akışlar uygun kalitede cüruf oluşturmak ve muhafaza etmek için kullanılır Pik Demir Nedir ? Demir ve karbon içeren ve karbonlu lamel grafit parçalarının bulunduğu döküm alaşımına Pik demir ya da Gri Dökme Demir denir. Bir başka deyişle serbest…

Yolluk Topuğunun Dizaynı: Yolluğun üst kısmından dökülen metal, yolluğun alt kısmına geldiği zaman yön ve hızını değiştirir. Bu durumda akan ergimiş metale gelen dirençler azaltılmalıdır. Bu nedenden yolluk alt kısmı özel olarak tasarlanmalıdır. Çünkü ergimiş metal yolluk dibine hızla çarpar. Verilecek şekil ile düşen metalin çalkantı oluşturması, kalıba hasar vererek kum ile karışmaması gereklidir. Genel olarak yolluk topuğunun tasarımı yapılırken; yolluk topuğunun çapı, yatay yolluğun genişliğinin iki katı olmalı ve derinliği ise yolluk çapının yarısı kadar olmalıdır. Yolluk Topuğunun Dizaynında Topuğun Darbe Etkisi ve Kesit Alanı Ölçülerinin Tespiti: Bazı durumlarda darbeler yerleştirilerek banyonun enerjisinin zayıflaması ve geçişe akışta hızın azalması…

Döküm Teknikleri içine dahil edilebilecek bir çok metal döküm türü olmasına rağmen, kum dökümü en yaygın kullanılan türdür. Kum Döküm basit bir tekniktir. Dökümü gerçekleştirilmek istenen metal parçanın bir kopyası, nesnenin oyuk bir “negatif” oluşturduğu döküm kumu içine itilir. Bu boşluk erimiş metalle doldurulur ve döküm parçanın bütün ayrıntılarını toplar. Boşluk soğuduğunda, metal nesne kumdan çekilir ve dökümü yapılan parçanın orijinal tasarımı tam olarak yakalanır. Karmaşık bir döküm parçasının, tüm detaylarını oluşturabilmek için kum iyi kalitede olmak zorundadır. Kıvrılabilir olmasının yanı sıra, metal döküm için gerekli olan yüksek ısı koşullarında kum ucuzdur ve esnektir. Kum döküm yapabilmek için öncelikle havanda…

BESLEYİCİ YÜKSEKLİĞİ Besleyici Yüksekliği Nasıl Belirlenir? Üst besleyicilerde genel olarak, besleyici yüksekliği, çapının 1,5 katıdır. Yan besleyicilerde ise 0,75 ~2 katı olarak yapılır. Besleyicinin biçimi genel olarak silindir şeklindedir. Dökme demirde, besleyicinin kesit alanı diğer metallere göre (çelik döküm, bronz döküm) daha küçüktür. Çünkü bunların katılaşmalarındaki akışkanlıkları daha azdır. Besleyicinin alanı yeteri kadar geniş değilse etkisi daha az olur. Sonuç olarak daha iyi sonuç almak için yüksekliğinden çok kesit alanının arttırılması, daha iyi sonuç verir. Çelik dökümde büyük besleyici kaliteyi çok fazla kötüleştirmez. Fakat dökme demir ve bronzda çok büyük ölçülerde besleyici kullanılmaz. Çünkü olumsuz etkisi olur.

ŞARJ HAZIRLAMADA MALZEME SEÇİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMI Bulunduğunuz bölgede çok çeşitli hurda bulunabiliyorsa, belirli bir şarj hazırlarken için malzeme seçimi problem olabilir. Bu durumda en düşük maliyet hesabı için bilgisayar programları kullanılmaktadır. Uygun malzemeler az olduğunda seçim, temin edilebilirliğe bağlıdır. Hurda siparişleri ile verilecek iyi bilgiler iyi hurda teminine yardımcı olacaktır. İhtiyaç duyulan hurdanın; tipi, büyüklüğü ve yerel olarak bulunabilirliği göz önüne alarak, kabul edilebilir malzeme spefikasyonları oluşturulabilir. Bu özellikle standart kalite hurda temini sınırlı olduğunda gereklidir. Kuru, yağsız, passız hurda ısrarla vurgulanmaz. Ancak bu şarj malzemelerin örtü altında, hatta içeride stoklanması oldukça avantaj sağlamaktadır. Bazı dökümhaneler; hurdayı, zemini parmaklıklı…

1 2 3 4 40
SFERO

Yetersiz Küreselleşme Nedir?

Yetersiz Küreselleşme sebep olan faktörlere bağlı olarak bazı ayırt edici özellikler taşımaktadır. Böylece GRAFİT oluşumlarına bağlı olarak aşağıdaki isimlerle anılmaktadır: Sıkıştırılmış Grafit Patlatılmış Grafit Chunky Grafit – Kısa ve Kalın…

Translate »