Özgül Kum Hazırlama Enerjisi Nedir?

Kum hazırlama derecesi mikserdeki kuma verilen özgül kum hazırlama enerjisi ile belirlenir. Bu ton kum başına KW olarak harcanan enerji sarfiyatıdır. Kumun plastiklik özelliği modelin kumdan sıyrılması için zorunludur ve kum hazırlama derecesini arttırır. Yüksek nemlendirme derecesinde de kumun plastisitesi artar.

Kil bağlayıcılı kalıp kumu sistemi bir döndü sistemidir.Kil bentonit şeklinde kullanılır. Kalıpların bozulmasından sonra kum, tıpkı çelik hurdadan çelik üretimi gibi tekrar kum hazırlamaya gönderilir. Kum hazırlamada döküm sıcaklığında tamamen yanan komponenetler, kumdan uzaklaştırılır ve bunların yeni ve taze olanları eklenir. Kuru hale gelen kum, su ile tekrar kullanılabilir hale getirilir.

Bunun dışında ısınmış kumun tekrar soğutulması gereklidir. Maça atıkları, kum içindeki kirlilikler ve metal atıkları kumdan uzaklaştırılmalıdır.

Kum hazırlamadaki yeterlilik, günümüzde kalıplama hatlarının hızı düşünüldüğünde, firelerin sayısının artması doğrultusunda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kalıplama hatlarında aynı özellikte ve kalitede kum kullanılmak istenir.

Yüksek kalite sistemi olan kum hazırlama sistemlerinde (bu özellik kalıbın modelden rahat sıyrılmasını sağlar) gerekli özgül kum hazırlama enerjisi 1KW/ton olarak tavsiye edilir. Metal/kum oranının az olduğu, döküm sıcaklığının düşük olduğu ve basit modellerin kullanıldığı hatlarda, kum hazırlamada daha az enerji sarf edilir. Özellikle yeni ilavelerin çok olduğu çelik döküm gibi durumlarda, çok daha fazla özgül enerji ihtiyacı vardır.

%90! lık kum hazırlama derecesinde oldukça düşük bir üretim firesi vardır. Bu durumda eski kumun kalitesi yeterli değildir  ve devamlı değişkenlikler mukavemetleri de etkiler.

Özgül Kum Hazırlama Enerjisi Neden Önemlidir?

Çünkü bu enerji; istenilen kum kalitesine erişebilmek için gerekli mikser seçiminde önemli bir kriterdir.

Elbette mikser seçerken;
• Kumun yumuşatılması,
• Mikserin aşınması
• Yapısal olarak getireceği avantajlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Mevcutta bulunan faydalı enerjiden, gerçek mikser kapasitesi ortaya çıkarılabilir.
Tüm karışım süresi sırasında ortalama faydalı enerji, tüm kapasite ile çalışan motorların nominal gücünün %50 ‘si kadardır.

E = 0,5 N.Z /C

E = Özgül kum hazırlama enerjisi
N =Normal kapasite (Kw)
Z = Karışım hesabı (saat )
C =Mikser şarj miktarı (ton)

About Author

Leave A Reply

Translate »