Ön Şartlandırma Nedir, Nasıl Yapılmalıdır?

Ön şartlandırma, sıvı metaldeki serbest ve bağlı Oksijeni azaltır.Baz metaldeki Kükürt miktarı ölçülebildiği için rahatlıkla bilinebilmektedir. Ancak sfero üretiminde ve özellikle Vermiküler Dökme Demir üretimi için kritik olan Oksijen ölçülemez.

Oksijen, Kükürt ’ün iki katı Magnezyum ’la birleştiğinden, sıvı metal içindeki Oksijen miktarının da düşük olması beklenmelidir. Bu nedenle Magnezyum tretmanından önce sıvı metal içindeki bağlı ve serbest Oksijen miktarının azaltılması gereklidir.

Bunu sağlamak mümkün olmazsa; sıvı metal içindeki Oksijen Magnezyum ile birleşerek MgO meydana getirir. Sıvı metal içindeki Oksijen değişikliklerine bağlı olarak hep aynı miktarda Magnezyum ilave edilse dahi mikro yapıdaki lamel grafit oluşum miktarı değişiklik gösterir.İlave edilecek malzeme, Magnezyum tretmanından önce, sıvı metal Magnezyum tretman potasına alınırken yapılmalıdır.

İlave malzemeler nedeniyle, Oksijen miktarında azalma sağlanırken Seryum-oxi-sülfitler sıvı metal içindeki çekirdek sayısını arttırır. Zirkon ve Mangan ise çekirdek oluşumunu daha da güçlendirirler.

Ön şartlandırma ile Vermiküler Dökme Demir üretirken sıvı metal içinde tretman öncesi, ön şart olarak 30 ppm Oksijen ve 1-2 ppm arasında Oksit bulunmalıdır.

Magnezyum tretmanından önce ön şartlandırma yapıldığında; toplam Oksijen ’in 24 ppm -22 ppm ‘ e düştüğü belirlenmiştir.

Baz Demirin Ön Şartlandırılması Nasıl Yapılır?

Optimize edilmiş baz demir çekirdeklenmesi için son yıllarda patenti Elkem tarafından alınmış olan bazı ön şartlandırıcılar ve kapak malzemeleri kullanılmaktadır.

Baz demirin ön şartlandırılması, eriyik içerisindeki potansiyel çekirdekleşme yerlerinin sayısını en üst düzeye çıkaracak ve zaman içinde çekirdekleşme solmasını-(fade) azaltacaktır. Bu, inokülanların ve nodülerleştiricilerin performansını artırarak, gri demirdeki “A” tipi grafit oranını ve sfero demirdeki nodül yoğunluğunu artıracaktır.

Bu aynı zamanda, fırın yükünde yüksek saflıkta pik demir için daha düşük bir gereksinim ve daha düşük aşılama hızları ile sonuçlanabilir.

Magnezyum işlemi sırasında özel olarak tasarlanmış bir kaplama malzemesinin kullanılması, maksimum magnezyum geri kazanımı, optimize edilmiş çekirdeklenme ve etkili cüruf kontrolü sağlar. İşlem kararlılığı önemli ölçüde geliştirilmiş  ve nodülerleştiricilerin ilave hızında azalma sağlanmıştır.

Preseed® grafit çökelmesi için çekirdek görevi gören manganez sülfür partiküllerini şartlandırmak için yakından kontrol edilen alüminyum ve zirkonyum ilaveleri kullanarak “demir” tipi grafit oluşumunu arttırır.

Preseed ® ile ayrıca baz demirde oksit aktivitesini korurken,  sfero demirde magnezyum silikat çekirdeklerinin oluşumu için oksijen elde edilebilir. Bu daha fazla çekirdek üreterek ve nodül yoğunluğunu artırır.

Taban demirlerinde tutarlılık, daha homojen döküm özelliklerine yol açar

  • Geliştirilmiş grafit morfolojisi
  • Azaltılmış büzülme ve karbür oluşumu
  • Geliştirilmiş mekanik özellikler
  • Pik demir kullanımında azalma

Topseed ®   ise işlem kepçesinde MgFeSi için bir kaplama malzemesi olarak tasarlanmıştır.

Topseed ® ‘ in Magnezyumun geri kazanımını arttırdığı ve demirdeki çekirdeklenme seviyelerine pozitif katkı sağladığı gösterilmiştir. Magnezyum geri kazanımının stabilitesi, nodülerleştirici ilavelerinin optimizasyonu önemli ölçüde geliştirilmiştir.

Aynı zamanda Topseed ® , cüruf formunu kolayca çıkarılabilir bir duruma getirerek kritik bölgelerde cüruf oluşumunu önleyebilir ve pıhtılaşma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

  • Magnezyum geri kazanımını iyileştirir
  • Cürufu koşullandırır
  • Artık çekirdeklenme seviyelerini arttırır
  • Proses kararlılığını artırır

About Author

Leave A Reply

Translate »