Ön Isıtmada Enerji Maliyeti Kıyaslaması

Örnek olarak bir ton demir, döküm sıcaklığı olarak 1510 °C ‘ye getirildiğinde yaklaşık olarak 352 kwh enerji içerir. % 80 verimle çalışan (toplam kaybı % 20 olan) bir endüksiyon ocağı soğuk şarjı bu sıcaklığa getirmek için 440 kwh harcar. Şarj 540°C ye ısıtıldığında 82 kwh enerji içerir. Bu 82 kwh enerji soğuk şarjla 1510 °C ye ulaşmak için gerekenden 102 kwh daha az enerji demektir. (82 %80 = 102)

Ön ısıtma ile ergitme maliyetinin azaltılmasının yanında ergitme hızı da artacaktır.

Bu örnekte 540°C ye ısıtmak en kârlı durum olarak bulunmuştur. Ancak her dökümhane kendisi için ülkesinin gaz/petrol ve elektrik fiyatını düşünerek, en ekonomik maliyeti, kendisine göre hesaplaması daha yerinde olacaktır.

Evrensel olarak düşünüldüğünde bazı ülkelerde gaz/petrol ya da elektrik fiyatları birbirine oranla daha ucuz ya da daha pahalı olabilmektedir. Zaman zaman elektrik fiyatının çok ucuz olduğu ülkelerdeki dökümhanelerde elektrik, gaz/petrol fiyatının çok ucuz olduğu ülkelerde de gaz/petrol ün ısıtma da tercih edilmesi maliyetleri rahatlatan faktörler olarak karşımıza çıkar.Tüm endüksiyon ocakların giriş güçleri (kwh) sabit olduğundan; döküm sıcaklığına gelene kadar ton başına kwh azalması nedeniyle ergitme periyodları, soğuk şarjdan döküm sıcaklığına çıkmaktan daha kısa olacaktır.

Üretim artışı, her dökümhanenin;
* ocağını şarj etme,
* cüruf temizleme,
* numune alma
* ocağı boşaltma
işlemlerinin düzenine bağlı olarak ne kadar verimli çalıştırıldığına bağlıdır.

Örneğin; endüksiyon ocaklı bir dökümhane ergitme sırasında analiz numunesini alıp, döküm sıcaklığına ulaşır ulaşmaz, metal cürufu tek bir büyük potaya alırsa %98 gibi yüksek bir ocak verimine ulaşabilir.
Ergitme hızı böylece arttırılarak ton başına %20 ‘lik kwh kaybı %19,6 ‘ya inebilir.

Eğer bir dökümhane cürufu, ergitmeden sonra ocakta alıyor ve daha sonrada döküme birkaç küçük pota ile giriyorsa, ocak bu arada tam güçle çalışacağından ocak verimi %10 kadar daha azalabilecektir.

Ton başına harcanan kwh i % 20 azaltan ön ısıtıcı bu dökümhanede üretim hızını %2 arttıracaktır.


About Author

Translate »