Ocaktan Metal Nasıl Alınmalıdır?

Konuk Yazarımız

Sıcaklık önemli bir faktördür. Ocaktan metali almak ve döküm için öncelikle sıcaklık ölçümü yapılmalıdır.

Sıcaklık Ölçümü:
Ocakçılar son deoksidasyonda çeliğin döküm sıcaklığına ulaşması için şartları düzenlemelidirler. Sıcaklık kontrol ve belirlenmesi önemlidir. Düşük sıcaklık maden yürümesine ve katmer hatalarına sebebiyet verebileceği gibi potada maden donmasına kadar hasar verebilir.

Ocaktan Metali Almak:
Ocaktan metal alam işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır.

Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya asgari transfer yapılmalıdır.

Çelik dökümhanelerinde kullanılan potalar; dipten akıtmalı pota ile döküm, ağızlı pota ile döküm ve çaydanlık tipi potalardır.About Author

1 Yorum

  1. Pingback: Efektif Yolluk Yüksekliği Nedir? | DökümTEK

Leave A Reply

Translate »