Kalıp Kumunun Nem Kontrolü

Nem kontrolü;kalıp kumunun hazırlanmasında, kumun sıkıştırılma kapasitesi ve izafi yoğunluğu, kum neminin kumanda edilmesi sonucu kontrol altına alınabilir.

“Kumun içerdiği su miktarı” deyimi doğru değildir. Onun yerine “Kumun nem miktarı” deyimini kullanmak gerekir ki bu özellik kum kalitesini etkiler. Çünkü su ihtiyacı kum içinde bulunan ve su bağlayıcı özellikleri olan malzemelere ve kumun hazırlama durumuna bağlıdır.

Direkt olarak nem ölçümü ve kontrolü, hazırlanmış kum içinde yapılır. Ancak kum hazırlamanın son adımında da yapmak mümkündür. Nemin ayarlanması bir sonraki şarjda ya da karışım sonrası ek karışım süresi içinde de yapılabilir. Kumun nemlendirilmesi, mikser içine şarj edilen eski kumun nem miktarının tespitine göre yapılır.

Gerekli olan su, alet üzerinden “Olması Gereken Nem “ olarak girilir. “Olması Gerekli Nem “dökülecek parça programına kalıplama hattının istediği kum özelliklerine bağlı olarak, işletmedeki sorumlu kişiler tarafından tecrübelere bağlı verilmektedir. “Olması Gerekli Değer” kumun istenen yoğunluk ve sıkıştırılabilme özelliğine göre ayarlanır. Operatör de dolaylı olarak nemi kumanda edebilir. Direkt kontrol büyüklüğü hazır kumun “Nem Miktarı” dır.

Kumun nem kontrolü aşağıdaki aşamalardan geçer:
*Nemlendirme derecesinin kontrolü
*Dolaylı kontrol
•Ölçüm
•Dozaj
•İki basamaklı kumandaNemlendirme Derecesinin Kontrolü Nasıl Yapılır?
Ölçü büyüklüğü bakımından, hazır kumun elenmesi sureti ile ayrılan kum miktarı mühimdir. Bu miktar büyüyen yapışma ile azalır, yani küçülen yoğunluk ve artan sıkıştırılabilirlik ile azalır.

Kum, üstünde yan yan enlemesine yarık bulunan boşaltma oluğu üstünden sevk edilir. Aşağıya düşen kum miktarı düşme esnasında fotosel aracılığı ile ölçülür.

Bu ölçüm büyüklüğü, kum sıcaklığı ile birlikte su dozaj aygıtına, komuta sinyali olarak iletilir. Moldability Controller olarak adlandırılan ölçüm cihazı, direkt mikserin yanına monte edilir ve kum, mikserde bulunan açıklıktan bu cihaza yönlendirilir.Dolaylı Kontrol Nasıl Yapılır?
Nemlendirme derecesinin kontrolü ya da kumandası kumun nem miktarına göre şekilde gösterildiği gibi yapılır.

•Ölçüm
Sistemin en önemli noktası nem ölçümünün doğruluğudur.
Bu ölçümü;
*kalıp kumu bileşimi
*yoğunluk
*sıcaklık
*homojen olmayan su dağılımı çok etkiler.

•Dozaj
Verilen bu ölçümler sayesinde su dozaj miktarı belirlenmelidir. Burada iki güvensiz durum söz konusudur;

*Birincisi nem-izafi yoğunluk eğrileri

Hazırlanan Kumun İzafi Yoğunluğuna Etksi – by DökümTEK

*İkincisi ise nem ölçümü tam doğru değilse ,gerçek değerden sapma
Su dozajlaması ölçülen ve olması gereken değerlerin farkı kadar olmalıdır.
Sapma her iki hatanın cebirsel sonucunun toplamı olarak ifade edilir.
Her ikisi de tersine dönerse sapma daha az olur.
Sapmaya karşı mücadele ederken her iki hata ayrı olarak incelenmelidir.


About Author

1 Yorum

  1. Pingback: Genleşme Dartları Nasıl Oluşur? | DökümTEK

Leave A Reply

Translate »