Magnezyum Tretmanı Nedir?

MAGNEZYUMUN METALE İLAVESİ
Magnezyumun; yüksek kimyasal aktivitesi, düşük kaynama noktası(1107 C°) ve düşük özgül ağırlığı nedeniyle ergimiş metale ilavesinde pek çok teknik zorluk ortaya çıkar. Bu zorluklar aşağıda belirtilen yöntemlerle ortadan kaldırılmaya çalışılır.

1)Metali ergime sıcaklığında ve Mg buharlaşma basıncına eşit bir basınçta tutmak gerekir. Bunun için kapağı vidalı bir kazana veya basınçlı kap içerisine asal gaz ile birlikte Mg enjekte edilir.

2)Bir parça, alaşım halinde potanın dip kısmına yerleştirilir. Üzerine ergimiş metal hızla boşaltılır.

3)Alaşım bir REFRAKTER içerisinde metal içerisine daldırılır.

4)Alaşım, potanın dip tarafından hazırlanan bir bölme içine daldırılır.5)Ocaktan veya bekletme deposundan akmakta olan ergimiş metal içine, alaşım mekanik olarak dökülür.

Pratikte; %95 oranında Nikel esaslı, Silisyum esaslı ya da Mg bakımından zengin alaşımlar uygulanır.

Magnezyumun %25 ile %90 miktarında geri kazanımı:

-Dökme demirdeki kükürt miktarına
-Dökme demirin sıcaklığına
-Uygulanan yönteme
-Kullanılan alaşıma

Bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Mg ilavesini takiben Ferro-Silis ile aşılama yapılmaktadır.
Kullanılan bu ferro-silis ile ergimiş metal içerisindeki silis miktarı %0,3-0,7 oranında arttırılmaktadır.

Her ne kadar esas olan küresel grafiti elde etmek ise de bir aşılayıcı kullanılarak çillenme (erken soğuma sonucu meydana gelen yapı) olasılığını azaltıp, mekanik özelliklerinin düzeltilmesi gerekir. Bu yüzden vakit geçirmeden aşılama yapılmalıdır.

Belli Başlı Magnezyum Tretman Yöntemleri
:
-Açık Pota
-Kapaklı Pota
-Kalıp içinde aşılama

Her gün geliştirilen yeni yöntemlerle aşılama, en ucuz şekilde ve kesin neticeli olarak yapılmaktadır. Her yöntemde de kendine özgü Fe, Si, Mg malzemeleri kullanılmaktadır.

About Author

Translate »