Magnezyum Miktarı Nasıl Hesaplanır?

1)Magnezyum ve bazı toprak alkali elementlerin sıvı metale ilavesiyle, grafit tanecikleri küresel olarak katılaşmaktadır. Bu elementlerden Magnezyum ucuz olduğu için tercih edilmektedir.

2)Sıvı dökme demire saf olarak magnezyum ilavesi
*Saf Mg 1107 C° de buharlaştığı için, 1400 C°- 1450 C° deki sıvı metal içinde yüksek basınç yaratmaktadır.
*Magnezyum, demir içinde eriyebilme sınırı düşüktür.
*Magnezyum’ un özgül ağırlığı, dökme demire göre çok düşüktür.(Özgül ağırlığı
1,74) gibi nedenlerden oldukça zordur.

3)Magnezyum’ un dökme demire katılabilmesi için;
*Magnezyum; demir, nikel veya bakır gibi özgül ağırlığı yüksek olan malzemelerle ön alaşım halinde kullanılmaktadır.
*Saf Magnezyum, yüksek basınca dayanıklı sistemler ile sıvı metale verilmektedir.
4)Küresel grafit oluşmasında en zararlı element Kükürt’ tür. Serbest kükürt katılan Mg ile MgS olarak bağlanır.

5)Ocak çıkışı sıvı metalin kükürt miktarına bağlı olarak, kullanılacak Mg alaşımı Sfero Dökümde Kullanılan Magnezyum Alaşımları tablosunda verilmiştir.

Sfero Dökümde Kullanılan Başlıca Magnezyum Alaşımları :
sfero dokumde baslica maganezyum alasimlari
6)Çeşitli ferro-magnezyum alaşımları içinde takribi %45 Si , %5-3 Ca, % 0,5-1 toprak alkali elementleri bulunmaktadır.

7)Küreselleşmenin tam olarak oluşabilmesi için katı metal içinde kalması gereken artık Magnezyum miktarı %0,03-0,06‘dır. İnce kesitli parçalar için alt sınıra yakın, kalın kesitli parçalar için üst sınıra yakın çalışılmalıdır. Hedef tutulacak emniyetli bir değer %0,045’dir.

8)Magnezyum ile yapılan işlemden sonra geçen süre, artık Magnezyum miktarını azaltmaktadır. Bu nedenden dolayı işlem sonrasında en geç on dakika içinde tüm metal dökülmüş olmalıdır.

9)İşlem sıcaklığının yüksekliği, Magnezyum ‘un sıvı metale geçme verimini düşürmektedir. Bu nedenden dolayı 1450 C°’ in üzerine çıkılmamaya çalışılmalıdır.

10)İşlem sırasında %0,1-0,2 kadar C yanmaktadır. Ocak çıkışında bu husus göz önüne alınmalıdır.

11)Geri dönen sfero besleyici ve yolluklardaki artık Mg, ocakta yeniden ergitme sırasında tamamen yanmaktadır.

12)Mg katkı maddelerinden beklenen ortalama Mg verimleri kullanılan yönteme bağlı olarak Sıvı metalin %’sine göre kullanılabilecek Mg miktarı tablosunda verilmektedir.Sıvı metalin %‘ sine göre kullanılabilecek Mg miktarı:

sivi matalin yuzdesine gore kullanilabilecek magnezyum miktari

Uygun alaşımlar “x” ile işaretlenmiştir.

Magnezyum Katkı Maddelerinden Beklenen Ortalama Magnezyum Verimleri:

Magnezyum katkı maddelerinden elde edilen verim

magnezyum katki maddelerinden elde edilen verim

About Author

Leave A Reply

Translate »