Lamel Vermiküler Küresel Demirin Özellikleri Nelerdir?

Lamel Grafitli Dökme Demir, Vermiküler Grafitli Dökme Demir ve Küresel Grafitli Dökme Demirin Özellikleri Nelerdir?

Yukarıdaki tabloda; lamel, vermiküler ve küresel grafitli dökme demirin

*kopma dayanımı,
*akma sınırı
*eğilme dayanımı,
*basma dayanımı,
*Brinell sertlik
*E- modülü
*ısıl iletkenlik
*hacimsel sertlik

gibi faktörlere bağlı özelliklerinin birbirleriyle olan karşılaştırması yer almaktadır.

About Author

Leave A Reply

Translate »