Kusenesse Döküm Zamanı Formülü Nedir?

Döküm zamanının hesaplanması için bazı formüller kullanılmaktadır. Kusenesse döküm zamanı formülü de bunlardan biridir.

Kusenesse Döküm Zamanı Formülü aşağıdaki gibidir.

Dr. KUSENESSE Formülü:

kusenesse dokum zamani

T=Dökme zamanı(saniye)
r=Kalınlık (cm)
W=Döküm ağırlığı (ton)

W=1~100 kg arasında
β=0,6~0,3

A’nın değeri dökme demir döküm parçalar için aşağıdaki gibidir.

Büyük “maça” lı dökümler için A=7
Otomobil parçaları gibi küçük ölçüdeki parçalar için A=3
Diğer genel dökümler için A=0

About Author

Translate »