Küresel Grafit Nasıl Oluşur?

Küresel grafit oluşumunu açıklarken Küresel grafitli dökme demirin DUCTİLE IRON (SFERO) soğuma eğrisinde bir sıcaklık aralığı mevcuttur. Bunun sonucu olarak küresel grafitli dökme demirde kristalleşmeyi durduran bir tutukluğun olmaması gerekir. Bu da iki şekilde açıklanabilir.

1)Sıvı madenden önce ÖSTENİT DENTRİTLERİ ayrışmakta ve bununla birlikte bunun içerisinde küresel grafit oluşumu meydana gelmektedir. Küresel grafitlerin büyümesi için gerekli karbon ÖSTENİT bazı eriyiğinden dışarı yayılarak grafit billurlarına geçmektedir.

2)Grafit billurları doğrudan doğruya sıvı metalden teşekkül etmekte ve bir müddet sonra grafitlerin üzeri ÖSTENİT tabakasıyla kaplanmaktadır. Birincil ayrışmış ÖSTENİT DENTRİT özürleri kaplanmış veya kaplanmamış grafit kürelerin büyümesine sebep olmaktadır. Ayrıca sıvı metalde karbon miktarı artacaktır.

Sonuç olarak;

*kükürt azalması
*grafit billurlarının yüzey gerilimlerinin artması
*sıvı metalde mevcut magnezyum atomlarının grafit kafesleri arasında yayılarak grafit düzlemlerinin yayılmasını önlemesi

Gibi sebeplerle küresel grafitlerin oluşumu söz konusudur.

Kaynak: DİNÇEL, M. Cüneyt, ”Küresel Grafitli Dökme Demir ve Silisyumun Nodulant Kullanılarak Kontrol Altına Alınması”, İstanbul 997

About Author

Translate »