Kum Hazırlama Prosesi Nedir?

Kum hazırlama prosesi iki adımdan oluşmaktadır:
1)Eski kumun geri kazanımı
2)Eski kumun çırpıcı içinde taze katkılarla karıştırılarak yumuşatılma ve havalandırma işlemi.

Eski kumun işlenmesi
• Kırma ve savurma
• Metalin kumdan uzaklaştırılması
• Kumun nemlendirilmesi
• Ön karıştırma
• Elek
Soğutma
Nemin kontrolü
• Besleme
• Toz emme

Kum Hazırlama
• Nem derecesinin kontrolü
• Karıştırma
• Savurma
• Kullanıma hazır kum yedek bunkeri

Dökülecek Metalin Etkisi

Hazırlama Sistemi Kalitesinin Parametreleri
• Kumun hazırlama derecesi
Kumun hazırlama
özgül enerjisi

Mikserin özgül faydalı enerjisi
• Hazırlanmış Kumun Sıcaklığı
• Kumun yumuşatılması
• Yabancı maddelerin kumdaki miktarı
• Pelet miktarı
• Homojenite

Makine ve sistemler

About Author

Leave A Reply

Translate »