Kontrol Vanası Nedir?

Kontrol vanası, uygulama alanlarına göre kontrol amacıyla tasarlanmış bir çeşit emniyet vanasıdır.Aşağıda çeşitli kontrol vanaları uygulama alanları ve kullanım şekillleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Basınç Dönüştürücü Vana:
Basınç dönüştürücü kontrol vanaları üzerinde pilot mekanizması bulunur. Bu pilot mekanizması sayesinde yüksek giriş basınç değerini hat içerisinde olması istenen basınç değerlerine düşürür.

Bu vanalar ayrıca farklı bir enerjiye ihtiyaç duymadan tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır. Basınç düşürücü kontrol vanaları sayesinde, giriş basıncı ne olursa olsun (Giriş basıncının ayarlanan çıkış basıncından yüksek olması koşulu ile) çıkış basıncını sabit tutarak akışkanın şebeke içindeki dengesi sağlanmış olur.

Ani Basınç Tahliye (Relief)Vanası
Su hızındaki ani değişmeler sonucunda meydana gelen basınç dalgalanmalarını otomatik şekilde tahliye ederek şebeke hattını koruma amacıyla tasarlanmış, emniyet kontrol vanalarıdır.

Basınç Sabitleme-Basınç Dönüştürücü Vana
Akışkanın vana giriş basıncını sabit tutarak, çıkış basıncını istenen değere düşüren ve tamamen hidrolik prensiplerle çalışan vanalardır.
Vana üzerinde basınç sabitleme ve basınç düşürücü olmak üzere iki pilot mekanizması mevcuttur.Flatörlü Seviye Kontrol Vanası
Depolarda, rezervuarlardaki su seviyesini kontrol eden, tamamen hidrolik prensiplerle çalışan ve dışarıdan ayrıca herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymayan vanalardır.
Vana açma-kapama kontrolü, depo ya da rezervuarlardaki su seviyesine bağlı olarak suyun yükselmesiyle veya alçalmasıyla hareket eden bir şamandıra ile sağlanır. Böylelikle su seviyesi sürekli kontrol altına alınmış olur.

Pompa Kontrol Vanası
Akışkana hareketi veren pompaları otomatik olarak devreye almak ve devre dışı bırakmak için tasarlanmış hidrolik kontrol vanalarıdır.
İlk aşamada pompanın butonuna basıldığında vana kendini yavaşça açar ve sistemde akış görülür. İkinci aşamada pompanın stop butonuna basıldığında vana kendini, haznenin içine akışkanın dolum hızına göre kapamaya başlar.Tam kapanma sağlandığında vananın üzerine montajlanmış “limit switch” ile pompa devreden çıkarılır.
About Author

Leave A Reply

Translate »