Kaymalı Yatakların Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Otomobil ve makina sektöründe yaygın kullanımları nedeniyle kaymalı yatakların tribolojik özellikleri de önem kazanmıştır.

Endüstride birçok yerde kullanılan kaymalı yataklar, aşınma dayanımı ve anti sürtünme özelliği iyi CuSn10(bronz) ve SnPbCuSb(beyaz metal) alaşımdan üretilerek tribolojik özellikleri yönünden karşılaştırmaları yapılmıştır.

Bunun için Radyal kaymalı yatak aşınma deney cihazında aşındırılarak;
*yatak sıcaklığı
*sürtünme katsayısı
*yatak ve mil ağırlık kayıpları
gibi parametrelere göre belirlenerek karşılaştırma yapılmıştır.

Radyal kaymalı yatak aşınma deney cihazında; yatak aşınmasının yanı sıra mil malzemesinin de aşınması test edilmiştir.

Toplam 2,5 saat süren deneyde 20 N yükte 1500 d/dakika yağlı ortamda tekrarlanmıştır. Aşınmayı etkileyen parametrelerden; yüzey pürüzlülük değerleri profilometre cihazıyla ölçülmüştür.


Deneylerde;
*SnPbCuSb yatağın sürtünme katsayısı CuSn10 yatağa göre yaklaşık 4 kat ve yatak sıcaklıkları yaklaşık 10°C daha düşük belirlenmiştir.
*SnPbCuSb yatak ağırlık kaybı 3 kat, mil aşınma kaybı 4 kat daha az belirlenmiştir. Yani SnPbCuSb yatak hem daha az aşınmış ve mili de daha az aşındırmıştır.
*Yatak malzemesi aşınma oranı değerleri SnPbCuSb yatakta yaklaşık 2 kat daha az belirlenmiştir. Bu değer; yatak malzemesinin yoğunluğu, yükleme malzemesinin
yoğunluğu, yükleme ve kayma mesafesi için önemlidir.
*Bronz yatağın kendisi daha çok aşınmış aynı zamanda da mili daha çok aşındırdığı gözlemlenmiştir.
*Optik mikroyapı görüntülerine bakıldığında ise; CuSn10 yatakta homojen ve küçük aşınma izleri, SnPbCuSb yataktaysa, bölgesel hareket ve sürtünme doğrultusunda paralellik göstermeyen aşınma izleri oluşturmuştur.

Bu her iki yatak malzemesi endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Külçe olarak alıp, üreterek tribolojik özelliği incelene bilinen SnPbCuSb (beyaz metal) alaşımı hem yatak malzemesinin az aşınması hem de mil malzemesini az aşındırması açısından oldukça önemli sonuçlar vermiştir.

Kaymalı yatakların tribolojik özellikleri incelendiğinde; kayma özelliği iyi, fakat sertliğinin ve mekanik özelliklerinin düşüklüğü nedeniyle beyaz metal yatağın düşük ve orta yüklerde kullanılması uygundur.

Yüksek yüklerdeyse CuSn10 (bronz) yatak tercih edilmelidir.

About Author

Leave A Reply

Translate »