Kaplin Nedir?

Kaplin oldukça basit bir şekle sahiptir. Fakat bütün yüzeyleri işlenir ve işlenen yüzeylerde hiçbir döküm hatası kabul edilemez. Bu bakımdan blok tipi kasnaklar hata kabul etmeyen zor dökümlerden biri sayılmaktadır.

Kaplin dökümlerinde çok kolay hatalar meydana gelebilir. Dökümün karakteristiği diğer kısımlara göre göbek kısmın kalın oluşudur. Çekme boşlukları göbek kısmında toplanmaktadır. Cüruf, karınca ve döküm boşlukları gibi diğer hatalarda meydana gelir. FC20 ve FC25 gibi kaliteli malzemeler döküleceği zaman çevresel dudak (bindirme) kalınlığı 2-4 mm., kaplin çapına göre hazne boyu çapın 1/3 ~1/4 katı, yüksekliği ise 1,5 ~2 katı olmalıdır. Aslında bu ölçüler pratikte uygulanarak doğru değerlerin belirlenmesi gereklidir.
Kaplin Dökümü İçin Yolluk Türleri

A tipi: CONNOR tip; kaplin dökümü için çok etkili ve ekonomik tip bir yolluktur.

B tipi: BOB tipi yan yolluk, birkaç parça dökülecek ise giriş kalıplaması çok vakit alır. Bu tip yolluk kullanılacak ise her ölçü için ağaç modeller hazırlanmalıdır.

C tipi: Üst dereceye yerleştirilmiş çeşitli küçük memelerden ergimiş metal aşağı doğru dökülür. Bir besleyici gibi çalışan büyük bir çıkıcı göbeğe bağlanmıştır. Yüksek sıcaklıktaki metal ile beslemek gerektiğinde, bu çıkıcıdan aşağı doğru döküm yapılır. Göbek oldukça büyük ölçüde ise ana kısımlarda çil(soğutucu) kullanmak gerekir.

D tipi: Bu tipte mala yüzeyi alt parçada yer almaktadır. Birçok küçük meme kullanılarak alt kısımdan döküm yapılır ve göbeğin üst kısmına geniş bir çıkıcı yerleştirilir. Bu tip dökümler için standart yolluklar da kullanılabilir. Fakat ıskarta oranı yüksek olur ve iyi sonuç alınamaz. Bu tipte çıkıcıdan yapılan besleme yeterli olmaz ise göbeğin alt kısmında, iç bölümlerde AKSİYAL deliğin iç yüzeylerinde çıkıcının alt kısımlarında çekme boşlukları meydana gelir.

E tipi: Bu tipte mala yüzeyi üst kısımda yer almaktadır. Döküm; çevresel yerleştirilen birçok küçük memeden yapılır. Girişlerin yakınındaki geniş geçişlerde yüksek sıcaklıktaki metal rezerve halinde bulunur, bu da çekme boşluklarının meydana gelişini önler. Akıcılığı düşüktür, büyük dereceler kullanılmayı gerektirir. Bu bakımlardan pek ekonomik değildir.

About Author

Leave A Reply

Translate »