Kapak Dökümlerindeki Yolluk Tipleri Nelerdir?

Kapak çanak gibi derin değildir. Kapak dökümlerin yolluk şekilleri çanak dökümlerine benzer şekilde verilirler.

A tipi yolluk: Bu tipte parçanın alt kısmı üste getirilerek kalıplanmıştır. Döküm alttan yapılmaktadır. Yolluk; parçanın büyüklük ve kalınlığına bağlı olarak çevreden bir veya iki bölümde yerleştirilmiş girişler şeklindedir. Havalandırma deliği üst merkeze yerleştirilmiştir. Yaş kum kalıplama ile dökülen küçük ölçüdeki kapak dökümler için en emniyetli sistemdir.

B tipi yolluk: Bu tip aynı A tipindeki gibi kalıplanmıştır. Döküm, üst kısma yerleştirilmiş bir kama girişten veya birçok yuvarlak girişten yapılır. Bu sistem genel olarak kuru kalıplara veya gaz ile sertleştirilmiş kalıplara uygulanır. Bu durumda da kalıp kumunun özelliklerinin iyi olması gerektir. Bu tipte girişlerin alt kısmında pişirilmiş, maça veya gaz ile sertleştirilmiş kalıplar kullanılmalıdır. Fakat ergimiş metal akışı dağınık bir şekilde meydana gelirse, üst yüzeyde A tipi yolluğa nazaran pislik toplanması meydana gelir.

C tipi yolluk: Bu tipte kapağın alt tarafı üst kısma getirilerek kalıplanmıştır. Ergimiş metal üstten dökülür, girişler kapağın üst kısmından yapılır, kenarlar alt kısımda alt derecededir. Bu yolluk sisteminde kalıplama tamamen yaş kum kalıplamadır. Giriş sayısı fazla ise, girişlerden önce kumda yıkanma (erozyon) ile hatalar meydana gelebilir.

D tipi yolluk: Bu tipte kapağın alt tarafı üst kısma getirilerek kalıplama yapılmıştır. Ergimiş metal kapağın çevresini tamamen saran tek parça çevresel yolluktan yapılır. Bu tip döküm parçalar için tipik bir yolluk sistemidir. Yaş kum kalıp kullanılmıştır. Eğer kum kalitesi yeterli değil ise üst derecede yolluğun ön kısımlarında kanatlanma yani kabuk yapma ihtimali vardır.

E tipi yolluk: Bu tip yolluk girişi; alt kısmında büyük bir pencere gibi açıklık bulunan
kapak dökümlere yani kapaklara uygulanır. Bu tip dökümlere genellikle A veya D tipi yolluklar uygulanır. Fakat döküm parçanın büyüklük veya kalınlığının veya metal derecenin sınırlı olduğu hallerde bu yolluk sistemi uygulanır.

Fakat metalin akışında B tipi yollukta olduğu gibi sıçrama uygulanır. Fakat döküm parçanın büyüklük veya kalınlığının veya metal derecenin sınırlı olduğu hallerde bu yolluk sistemi uygulanır. Fakat metalin akışında B tipi yollukta olduğu gibi sıçrama veya dağılmalar meydana geldiğinde yaş kum kalıplamalarda döküm parça yüzeyinde pislikler meydana gelir.

About Author

Translate »