Kalıp Kumunun Kullanım Teknikleri Nelerdir?

Döküm parça üretiminin başarısı kullanılan maddelere bağlı olmakla birlikte;
*Döküm teknolojisi özellikleri
*Kum hazırlama teknolojisi özellikleri
*Kalıplama metodu teknolojik özellikleri
*Kalıp kumu döndü sisteminin teknik özellikleri

gibi kullanılan malzeme ve kum hazırlama sisteminin tekniğine de bağlıdır.

Bentonit bağlayıcılı kalıp kumu;
*yeniden hazır hale getirilebilmesi
*katılan malzemelerin dozaj ayarlarının yapılabilmesi
*karıştırma süreçlerindeki kaliteye etki eden karıştırma prosesi parametrelerinin
kontrolü
*eski kum özelliklerinin devamlı kontrol edilmesi

gibi sebeplerden, bir kez kullanılıp atılan diğer sistemlere göre daha zordur.

Hazırlanacak kumun kalitesi;
*kalıp kumuna katılan bağlayıcı miktarı,
*diğer ilavelerin miktarı
*ilave su miktarı
*nemlendirme derecesi
*eski kum/ yeni kum oranı
*kullanılan teçhizat ve makinelerin, bu malzemeleri ne kadar kesif bir şekilde
karıştırıp, hazırlayabilmesine de bağlıdır.Özellikle maça bağlayıcılarının döküm sonrası dağılabilme özellikleri nedeniyle mümkün olduğunca döküm parçaları kum ve maçadan uzaklaştırılmalıdır. Modern kalıplama yöntemlerinde döndü kumunun homojenizasyonu yani değişken kumun döküm ağırlığına oranı bakımından oldukça önemlidir. Çünkü homojenizasyon; kalıp kumunun bir çok kez derecelerden bozularak, tekrar kullanılmasını sağlar.
Kalıp kumunun 40°C ye kadar soğutulması, kumun daha fazla sayıda döndürülerek kullanılması ve termik yüklenmeye karşı direnç gösterebilmesi demektir.

Yenilenmiş kum ve stabilize edilmiş kum; sistem içine karışan maça kumunun karışım miktarı kontrol edilerek ilave edilmelidir. Özellikle devamlı değişken termik yüklenme ve kuma karışan maça ve yeni kum miktarına bağlı olarak, bağlayıcı olarak bentonit ilave edilmelidir. Ancak bu da beraberinde başka problemleri meydana getirmektedir.

Döndü kumunun nemi %1,5- 2,0 arasında sıkıştırılabilirlik oranı da %20-25 arasında olmalıdır.
Nem miktarı ± %0,1, %0,2, sıkıştırılabilirlik ±%2,5 oranında değişiklik gösterebilir.

Geri dönüşte değerli oldukları için filtre sisteminin aktif bentonit ve aktif kömür tozu gibi değerli maddeleri tekrar geriye verebilecek şekilde düzenlenmelidirler.

Bu geri kazanım gerek mekanik gerekse otomasyon olarak optimum çalışmayı sağlayacak şekilde düşünülmelidir.


About Author

Leave A Reply

Translate »