Kalıp Kumu Çeşitleri Nelerdir?

Konuk Yazarımız

Aşağıda farklı adlarda Kalıp Kumu çeşitlerinden bahsedilmektedir.

Kromit Kumu: Genellikle FeO. Cr_2 O_3 mineralinden çıkarılır. Doğal mineral yataklarından çıkarılır. Bu mineralin kum kazanım tesislerinde işlenmesi ile en az %45 lik kromoksit içerikli kum elde edilir.

Kromoksit içerikli kum yatakları jeolojik olarak Güney Afrika ve Finlandiya da bulunur.

Yoğunluğu 4,5 gr/cm³ ‘tür. Sıcaklık ile genleşme davranışı silis kumundan oldukça azdır. Sıcaklığa dayanıklılık 1800 °C – 1900 °C
Sinter başlangıcı 1350°C -1500°C

Olivin kumu: Mg-Fe-Silikatların çeşitli oranlarda bir arada olması ile oluşur. Magmatik kayaların ufalanması ve sınıflandırılması ile elde edilir.

En önemli kum yatakları jeolojik olarak Avusturya’dadır. Hammadde ise baz mognolit kumudur. Yoğunluk yaklaşık 3,3 gr/cm³.

Genleşme davranışı Kuvars ve Kromit kumu arasındadır.

Isı dayanımı: 1750°C

Sinter başlangıcı 1350°C- 1450°C arasındadır.
Zirkon kumu: Özellikle zirkon-zirkonsilikat minerallerinden oluşur. Doğal yataklardan çıkar. Zirkonsit miktarı en az %65 olan yatakların işlenmesi ile elde edilir.

En yaygın jeolojik yataklar Avustralya’da görülür.

Zirkon kumu daha çok yuvarlak ve ince taneli yapıdadır. Tane yüzeyleri düzgündür. Tane yapısı mono kristal yapıdır.

Tane irilikleri 0,06-0,3 mm arasındadır. Yoğunluğu 4,3 gr/cm³’ dir.
başlangıcı 1200°C ‘dir.

Zirkon kumu özellikle çelik dökümlerde kullanılır. Bu kum kuvars kumu ile de birlikte karıştırılarak başka döküm malzemelerinde de kalıp malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Şamot kumu: Yanmış ve ufalanmış killer bu isimle adlandırılır. Ateşe dayanıklı kilin 1400°C de yanması ile üretilir. Üretilen şamot kırılarak elenir. Tane şekli kırıntılı yapıda olup, poroziteli veya az poroziteli yapıdadır.

Şamot kumu belirli alanlarda ve kısıtlı olarak kullanılır.

Doğal kum veya Killi kum: Kuvars kumu içinde değişken miktarlarda ton minerallerinden oluşur. Sentetik kum üretiminde fazlaca kullanımı yoktur. Belirli alanlarda ve kısıtlı olarak kullanılır.

Staurolith Kumu: Doğal mineralden zirkon kumunun hazırlanması sırasında biriktirilir. Daha çok Florida yataklarında bu üretim gerçekleştirilir.

Krom-Magnezit Kumu: Krom-Magnezit kayaçlarının öğütülmesi ve sınıflandırılması ile elde edilir.

Kömür Kumu: Petrol işleme tesislerinde petrolün işlenmesi sırasında biriktirilerek elde edilir. En yaygın Amerika’daki petrol yataklarında görülür.

Kromit Kumu: Özellikle çelik dökümlerde ve diğer döküm parçalarının yüksek sıcaklıkla karşılaştığı kısımlarda başarı ile kullanılır.

About Author

Leave A Reply

Translate »