Isıl İşlem Aşamaları Nelerdir?

Isıl işlem aşamaları olarak 1)Ön ısıtma ve pasolararası sıcak tutma 2)Ardısıtma 3)Gerilim gidermeyi vb sayabiliriz

1)Ön Isıtma ve Pasolararası Sıcak Tutma:

Ön ısıtma; kaynak dikişi çevresinde sıcaklık dağılımını yumuşatır ve kaynak dikişinin soğuma hızını azaltır. Böylece sertleşmeyi, iç gerilme oluşumunu ve çarpılmayı bir ölçüde önlemiş olur.

Böylelikle;
•Çekme gerilmeleri azaltılır
•Martenzitik oluşumu azaltır
•Hidrojen kırılganlığı eğilimi azaltılır.

Ön ısıtma sıcaklığı pasolar arasında da sağlanmalıdır.
2)Ardısıtma:

Dışarıdan verilen ısının kaynak bittikten sonra da devam etmesi ardısıtma şeklinde adlandırılır.

3)Gerilim Giderme:

Genel olarak; gerilim giderme tavlaması, malzemenin kritik sıcaklığın altında herhangi bir değere kadar ısıtılarak, bu sıcaklıkta bekletilmesi ve yavaşça soğutulmasıdır. Isıl işlem aşamaları olarak bu işlem temperleme ya da menevişleme isimleri ile de anılmaktadır.

Mikroskopik Gerilmelerin Giderilmesi: Ön ısıtma, pasolar arası sıcak tutma ve ardısıtma gibi önlemlere rağmen yine de oluşabilmektedir. Martenzitik temperleme işlemi ile yumuşatılır.

Makroskopik Gerilmelerin Giderilmesi: Fizik kurallarına göre; cisimler ısınırken genleşir, soğurken de çekerler. Genleşme ve çekme bir şekilde engellenmeye çalışıldığında bu tip gerilmeler baş gösterir.

Kalıntı Gerilmelerin Sıcaklıkla Azalması: İç gerilmelerin azaltılabilmesi için, temperleme sıcaklığında bir süre beklenmelidir. Çünkü malzemeler yüzeyden ısıtılırlar ve ulaşılan sıcaklıklar yine yüzeyden ölçülür. Malzemenin derinliklerinin de aynı sıcaklığa gelmesini sağlamak için, ulaşılan temperleme sıcaklığında bir süre beklenmesi zorunludur.
About Author

1 Yorum

  1. Pingback: Martensitik Paslanmaz Çelik Nedir? | DökümTEK

Leave A Reply

Translate »