İndüksiyon Ocaklarında Şarj Nasıl Hazırlanır?

Demir esaslı ergitme için indüksiyon ocaklarında şarj malzemesini oluşturan ve kullanılan malzemeler birkaç faktör tarafından belirlenir:

-Dökülecek metalin istenilen kimyasal kompozisyonu sağlaması.
-Ocak büyüklüğü
-İstenilen hurdanın temin edilip-edilememe durumu
-Ocağa konulan malzemelerin fiyatı
-Ergitilen malzemelerin ergitme verimi
-Ergitme ekonomisi, ergitilen malzemelerin fiyatı, kullanımı, (eğer varsa) ön ısıtması ve ergitme enerjisi fiyatı.İndüksiyon ocaklarında ergitme ve kimyasal kompozisyon başlangıçta nispeten ayarlanabildiği için bazı doğrudan hesaplarla eldeki birkaç malzemenin hangisinden ne kadar kullanılacağı hesaplanabilir. Çok çeşitli malzemenin bulunabildiği yerlerde en ekonomik şarj malzemesini oluşturmak için lineer bilgisayar programları kullanılması önerilir. Bu öneri özellikle temin kolaylığı ve fiyatta hızlı değişikliklerin olduğu zaman da önemlidir.

İndüksiyon Ocaklarında Nasıl Şarj Yapılmalıdır?

Az çeşitli şarj malzemesinin gerektiği veya bulunabildiği zaman, bilinen kompozisyon elementlerinin verimleri toplanarak şarj hazırlanabilir. Bu verim ocağa giren ve çıkan malzemenin kompozisyonundan tayin edilebilir. Çok çeşitli şarj malzemesinin bulunabildiği zaman, en ucuz şarjı oluşturabilmek için; şarj hesabı yapıldıktan sonra, bunu tartıma göndermek ve şarj ağırlığının doğru tartıldığını kontrol etmek faydalı olacaktır. Şarj ağırlığı, şarjda bulunan ortalama bir parça ağırlığı kadar az veya çok olabilir.

Şarj ister kovayla ister konveyörle yapılsın ocağa önce hafif hurdalar daha sonrada daha ağır çelik ve dökme demir hurdalar yüklenmelidir.

Ocakta hazırlanan metal üzerinde iyi bir kimyasal kompozisyon kontrolü sağlayabilmek için kullanılan bütün şarj malzemelerinin kimyasal kompozisyonunu bilmek lazımdır. Böylece normal ergitmede kompozisyon farkları olsa bile bu farklar çok küçük olacaktır.

Bütün şarj malzemelerinin kimyasal kompozisyonları için bir dosya oluşturulmalıdır. Şarj yapılacağı zaman, malzemeyi temsil edebilecek kadar numuneden kimyasal analiz yaparak, her elementten beklenen kompozisyon aralıklarının belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda kompozisyonun doğruluğunu sağlamak için de yeterince sık kontrol analizi yapılır.Pek çok malzeme şekil ve kaynaklarıyla tanınabilir ve analitik kontroller minimuma indirilebilir. Dökümhane çelikleri gibi malzemeler çeşitli olabileceğinden daha sık kontrol gerekebilir. Bazı malzemeler için ocak şartlarına bağlı olarak verim yüzdelerini oluşturmaya ve fiziksel hazırlamaya ihtiyaç vardır. Buna bir örnek karbon yükselticilerdir. Verimi bulabilmek için bu tip malzemeler ergitmeye alındıklarında sabit koşullarda bazı denemeler yapılmalıdır.

İyi bir kimyasal kontrolü sağlamada;

ergitme pratiğini standartlaştırma
-sıcaklık kontrolü
cüruf kontrolü
şarj malzemelerinin doğru tartımı
-bekletme zamanı
-bekletme sıcaklığı
-astar şartları önem taşımaktadır.

İyi bir kimyasal kontrolde, istenmeyen elementlerin kontrolü işin içindedir. Pek çok yan element banyo içinde kalır ve tolerans gösterilecek maksimum limiti aşmamaları, sık sık kontrol edilmelidir. Bazı elementler buharlaşarak atmosfere dağılırlar ve elementlerin ocak çevresindeki miktarlarının ölçümü gerekli olabilir.

İyi bir ergitme kontrolü süreç boyunca sürekli bir dikkat gerektirir.Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi beğenebilir & takip edebilir ya da makaleleri paylaşabilirsiniz

About Author

Leave A Reply

Translate »
error

İçerikleri beğendiysen REKLAMLARI TIKLA daha çok içerik yüklensin.