İç Çekinti Porozitesi Nedir?

Pik ve sfero dökümde iç çekinti porozitesi;

•Sadece mikroskopla görülebilen
•Küçük ve dağınık porozitelerden geniş izole boşluklara kadar değişen boyut ve şekillerde
iç boşluklar şeklinde bulunur.

Çoğunlukla iç çekinti porozitesinin içerisinde karakteristik bir dentritik ara yapı ortaya çıkar. Hata ya da kusur genellikle katılaşan son sıvı metalin küçülmesine bağlı meydana gelir. Sık sık kalın kesitlerde kesit kalınlığında değişikliklere veya karmaşık döküm geometrisinde sıcak bölgelere sebep olur. Bu bölgeler, poroziteye bağlı gaz çıkışlarına dayanıksızdır. Sonuç olarak kusurların gaz ya da çekinti kaynaklı mı olduğunu ayırt etmek genellikle güçtür.İç Çekinti Porozitesi ve Nedenleri:

•Yetersiz tartım
•Yetersiz sabitleme
•Yumuşak kalıplar veya düzgün kullanılmayan bağlayıcılar.
•Yetersiz aşılama
•Hiç aşılamama
•Aşırı döküm sıcaklığı
•Katılaşmanın başında grafit patlamalarına neden olan aşırı aşılama ve böylece kalıp çeperi genleşmesi
•Yetersiz ya da aşırı (>%3,8) karbon miktarı ya da düşük karbon eşdeğeri
•Döküm kesit boyutlarında gereksiz değişimlere sebep olan yetersiz döküm dizaynı
•Düzgün şekillendirilmemiş yolluk ya da besleme sistemlerinden kaynaklanan sıcak bölgeler
•Şarjda yüksek oranda çelik hurda ya da aşırı alaşımlandırma veya eser element
İç Çekinti Porozitesi Önleme Yöntemleri:

•Kalıplar düzgün tartılmalı ve sabitlenmeli
•Kalıp rijitliği geliştirilmeli
•Yüksek döküm sıcaklıklarından kaçınılmalı
•Aşırı aşılama yapılmamalı
•Karbon miktarı veya karbon eşdeğeri ayarlanmalı
•Metal yolluk ve besleyiciden düzgün beslenmeli
•Döküm ve yolluk
dizaynlarını
geliştirerek sıcak bölge seviyesi minimuma çekilmeli
•Sıcak bölgelerden kaçınmak için iç ve dış çiller kullanılmalı.
•Çekinti etkisini minimuma indiren aşılayıcılar kullanılmalı.
•Alaşımlandırma veya eser elementlerin miktarı düşürülmeli

About Author

Translate »