Hassas Dökümle Kum Döküm Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Konuk Yazarımız

Hassas döküm ile kum döküm arasında bazı farklılıklar vardır. Hassas döküm bazı hazırlıklar gerektirmesi ve karmaşık olması nedeniyle kum döküme oranla daha pahalı bir döküm tekniğidir.

Fakat her zaman küçük , karmaşık parçaları hassas döküm ile dökmek mümkün olmaz. Hassas döküm ile yalnızca 28,35 gram ya da bir onsun kesir ağırlığındaki parçaları üretebilirken, kum dökümü ile dökülebilen parçalar büyüklük ve ağırlık bakımından sınırlıdır.

Örneğin bir karşılaştırma yapacak olursak; hassas döküm diş telleri ağırlığındaki gibi ya da bir ons ağırlığını ya da 450 kilogram (1000 libre) dan daha ağır karmaşık uçak motor parçaları için uygun olabilir. Ağaç başına yüzlerce daha küçük parçalar dökülebilir ancak daha ağır dökümler genellikle ayrı bir ağaç kullanılarak yapılır.

Hassas dökümlerin ağırlık limiti, döküm tesisindeki kalıp işleme ekipmanlarına bağlıdır. Amerika gibi bazı ülkelerde ki tesislerin çoğu 9 kilogram (20 libre)’a kadar parça dökebilmektedir. Ancak, pek çok yerli tesis 9 klogram ile 54 kilogram (20 ile 120 libre) arasındaki daha büyük parçaları dökebilmek için dökülme kabiliyetini arttırmaktadır.

Hassas döküm ile kum dökümü arasında çeşitli farklılıklar vardır ki bunlardan biri de nihai ürünün yüzey kalitesidir.

Kum döküm ile , nihai son ürünü serbest bırakmak için kalıbın ayrılması gerekir. Sonuç olarak, bitmiş parçaların, kalıptaki ayırma çizgileri tarafından bırakılan bir dikişi vardır. Nispeten pürüzlü olan kum, döküm parçalar üzerinde eşit derecede pürüzlü bir yüzey bırakır. Çoğu zaman , ayırma çizgisi ve pürüzlülük ikincil işlemlerde yumuşatılır, ancak bu da tesis için ek zaman ve ek çaba demektir.

Hassas dökümde zor olan seramik kalıpların kullanılmasıdır. Bitmiş parçalar düzgün yüzeyler ve düşük toleranslar sergiler ve ince duvarlara sahip olabilir. Kapıları ve ladinleri çıkardıktan sonra, döküm parçaları genellikle herhangi bir ikincil işleme ihtiyaç duymaz.

Hassas dökümde döküm kalıpları oluşturmak için sıvı bulamaç kullanılır. Bu sayede döküm parçalar çoğunlukla her şekle sahip olabilir. Bu da mühendislere karmaşık özellikler ve karmaşık şekiller eklemek için tasarımlarında olağanüstü bir özgürlük sağlar.

Kum döküm ile dökülen parçalar genellikle taslak açıları ile inceltilmiş ya da sıkıştırılmış kumdan kolayca ve az sürtünmeyle çıkacak şekilde biçimlendirilmelidir. Bu iç boşlukları ya da boşlukları olan döküm parçalar için de bir zorluktur. Parçanın içini oluşturmak için kalıbın içine düzgün bir şekilde şekillendirilmiş ve sokulmuş göbekler gerekir. Hatta birkaç çekirdek gerekebilir ve bunları her kalıbın içinde oluşturmak ve korumak zaman alabilir.

Farklılıklar derken kum döküm tekniğinin bir avantajı, tasarım değişikliklerine uyum sağlamak için çoğunlukla tahtadan yapılan desen ya da çekirdek kutularını değiştirerek kalıbı değiştirmenin nispeten basit olmasıdır.

Hassas döküm tekniğinde ise teknisyenlerin katı metal modelini değiştirmeleri ya da daha karmaşık bir işlem olan balmumu versiyonlarını açmak için yeni kalıplar yapmaları gerekebilir.

About Author

Translate »