Göreceli Sertlik Nedir?

Göreceli sertlik; ölçülen sertlik değerinin, çekme dayanımından deneysel bir bağıntı ile hesaplanan sertlik değerine oranıdır.

RH temel olarak ham malzemelerden eritme işleminden, metalürjik çalışma metodundan etkilenir ve 0,8 ile 1,2 arasındadır.
About Author

Leave A Reply

Translate »