Genel Ergitme Problemleri Nedir?

1)Gömülü Halde Sert Oksit Parçacıklar

Gamma Alümina veya Beril Korund olarak bilinen kristal tipinde şekillenen oksit, ocağın duvarlarına yapışık halde bulunur. Döküm içerisine karışan bu ufacık parçacıklar işleme esnasında takımların aşınmalarını ve kırılmalarını arttırırlar. Metalin mekanik özelliklerini düşürürler. Düşük metal sıcaklığı ve uzun bekleme zamanı bu hatanın oluşumunu arttıran faktörlerdir. İyi bir cüruf alma ve muntazam olarak yapılan ocak temizliği en iyi korunma şeklidir.

2)Demir Emme (Toplama)

Likid alüminyum demir ile çabuk kaynaşır. Beta demir diye bilinen gevrek, plaka şeklinde metalin yapısı içinde şekillenir. Mekanik özelliklerin azalmasına sebep olur ve modifikasyonun etkisini tamamen perdeler.

Bu hat mikroskop altında parlak, kırılgan yüzeyler halinde rahatlıkla görülebilir. Dökümhane takımları ergiyik alüminyum ile temas ettirilmeden önce bir koruyucu ile boyanmalıdır. Böylelikle takım ömrünü şiddetli bir şekilde azaltan ve hurda ile dolaşıp duran demir tehlikesi önlenmiş olur. Refraktör boya kullanılarak bütün problemler ortadan kaldırılmış olur.

Eğer metal uzun periyodlarda potada bekletiliyor ise Demir banyonun dibine çöker. Sonuç olarak, pota dibinde kalan metal demir bakımından zengin bir hale gelir ve ocağa yeni ilave yaptıkça bu miktar yükselmeye devam eder. Bunu önlemek için ocak her vardiya sonu tamamen boşaltılarak temizlenmelidir.

Genele olarak iyi bir şekilde uygulanan döküm pratiği birçok hatayı önler. İlave olarak ocak ve yardımcı ekipmanların ömrünü uzatır ve işletme masraflarını azaltır.

About Author

Leave A Reply

Translate »